Regulatorisk 2000-06-15 08:00 CET Finansiell information

Helårsresultat 00-04-30 - Resultatökning med 54%

Koncernens försäljning uppgick under verksamhetsåret 99/00 till 1067,0 mkr, vilket är en ökning med 29% jämfört med motsvarande period föregående år (829,5 mkr). Av försäljningen fördelar sig 897,5 mkr på butiker och 169,5 mkr på postorder/internet. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 114,9 mkr jämfört med 74,8 mkr föregående år, en ökning med 54%. Vinst per aktie uppgick till 10,07 kr jämfört med 6,42 kr föregående år. Utdelningen föreslås vara 4,00 kr per aktie. Ordinarie bolagsstämma hålls i Insjön lördagen den 16 september. Hela bokslutskommunikén kommer också att finnas tillgänglig på vår hemsida www.clasohlson.se och kan även beställas per telefon 0247-444 00 eller fax 0247-444 25. Försäljning maj Försäljningen i maj uppgick till 79,7 mkr mot 58,4 mkr föregående år, en ökning med 36%. Analytikerträff Analytikerträff hålls tisdagen 20 juni kl 08.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Kleis på Finanstidningen, tel 08-506 245 82 eller på fax 08-506 245 81, e-post traffar@fti.se. För mer information kontakta: Gert Karnberger, vd 0247-444 34, Mobil 070-529 63 00 eller Lars Wallén, vice vd 0247-444 72, Mobil 070-318 61 10

Meny Språk