Regulatorisk 2000-12-14 10:00 CET Finansiell information

Halvårsresultat 00-10-31 - Stark resultatökning

Halvårsresultat 00-10-31 - Stark resultatökning Koncernens försäljning uppgick under verksamhetsårets första halvår till 600,7 mkr, vilket är en ökning med 25% jämfört med motsvarande period föregående år (480,7 mkr). Av försäljningen fördelar sig 522,4 mkr på butiker och 78,3 mkr på postorder/Internet. Rörelseresultatet exklusive SPP-medel uppgick till 70,5 mkr, en ökning med 51% jämfört med samma period föregående år (46,6 mkr). SPP-medel har intäktsförts med 4,4 mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 76,4 mkr, en ökning med 66% jämfört med samma period föregående år (46,1 mkr). Rörelsemarginalen exklusive SPP-medel uppgick till 11,7%. För butikerna var rörelsemarginalen 12,6% och för postorder/Internet 6,3%. Vinst per aktie uppgick till 6,68 kr jämfört med 4,04 kr föregående år. Hela delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida www.clasohlson.se och kan även beställas per telefon 0247-444 00 eller fax 0247-444 25. Försäljning november Försäljningen i november uppgick till 137,0 mkr mot 107,5 mkr föregående år, en ökning med 27%. Försäljningen för verksamhetsårets första sju månader uppgår därmed till 737,7 mkr, en ökning med 25% (588,2 mkr). Analytikerträff Analytikerträff hålls fredagen 15 december kl 08.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Kleis på Finanstidningen, tel 08-506 245 82 eller på fax 08-506 245 81, e-post traffar@fti.se. För mer information kontakta: Gert Karnberger, vd 0247-444 34, Mobil 070-529 63 00 eller Lars Wallén, vice vd 0247-444 72, Mobil 070-318 61 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/14/20001214BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/14/20001214BIT00300/bit0002.pdf

Meny Språk