Årsstämma 2023

Årsstämma 2023 kommer att äga rum fredag 8 september 11:00 i Tegera Arena i Leksand.

Stämmolokalen öppnas kl. 09.45 för registrering samt fika.

Styrelsen har beslutat att de aktieägare som så önskar även ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman genom förhandsröstning (poströstning) i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på bolagsstämman under förutsättning att begäran inkommit senast den 21 juli 2023 (en senare begäran kommer att beaktas om den inkommit i sådan tid att den kan inkluderas i kallelsen).

Vänligen skicka eventuella ärenden till:
agm2023@clasohlson.se eller:
Clas Ohlson AB, Att: Årsstämma, 79385 Insjön

Bifogade filer

Meny Språk