Vår roll i samhället

Genom att vara en positiv kraft i de samhällen där vi verkar, stärker vi det förtroende som våra medarbetare, kunder och andra intressenter har för oss.

Vi samarbetar med partners för att utveckla och genomföra strategiska initiativ. Vårt gemensamma arbete har en positiv inverkan på lokala samhällen och skapar medarbetarengagemang. Initiativen stärker också Clas Ohlsons varumärke och bygger kunskap och förståelse för nya viktiga områden kopplade till våra strategiska prioriteringar.

Vi har valt att fokusera på barns rättigheter, som har en direkt koppling till vår affärsmässiga spelplan, hemmet, och barns rätt till ett tryggt hem och uppväxt. Vi stöder FN:s barnrättsprinciper, som har tagits fram av FN:s Global Compact, Rädda Barnen och UNICEF. Barnrättsprinciperna vägleder företag hur de ska gå till väga för att respektera och främja barns rättigheter i den egna verksamheten och i förhållandet till produkter och tjänster, på såväl arbetsplatsen som försäljningsplatsen och i samhället.

Ett exempel på vårt barnrättsfokus, som Rädda Barnen och vi arbetar med, är ett initiativ som handlar om att engagera våra leverantörer i Kina till att främja rättigheter och välbefinnande för migrantarbetare och deras barn.

Vi samarbetar med World Childhood Foundation och våra medarbetare har möjligheten att gå en frivillig utbildning i hur man förebygger våld och sexuella övergrepp mot barn genom att vara en ”viktig vuxen”.

Framåt fortsätter vi att fokusera på initiativ som vi genomför tillsammans med våra samarbetspartners t.ex. Rädda Barnen/CCR CSR, World Childhood Foundation och Quizrr.

Vi är även representerade i den fristående stiftelsen Clas Ohlson Foundation som verkar inom innovation och entreprenörskap i Dalarna, utbildning för barn och unga samt hjälp till människor som är i nöd. Clas Ohlson Foundation stöder bland annat Ung Företagsamhet, Rädda Barnen och Insjöns skola i Dalarna.

Meny Språk