Minska klimatavtrycket av vår verksamhet

Att minska de totala utsläppen av koldioxid i vår verksamhet är något vi arbetar med kontinuerligt och eftersom produkter är en stor del av vår kärnverksamhet, är vår miljöpåverkan förknippad med tillverkning, transporter och försäljning av dessa.

Vi har historiskt främst fokuserat på de delar av vår verksamhet som vi mer direkt kan påverka, energianvändning på kontor och i butik (s.k. scope 1 och 2) samt transporter (scope 3). 

utslapp2.png

Klimatrapportering

Vi har sedan 2015 rapporterat våra utsläpp enligt GHG-protokollet till CDP och rört oss från C till B. Vi har rapporterat Scope 1 och 2 (vår egen verksamhet), samt delar av Scope 3 (transport, affärsresor, avfall), och framåt kommer vi att kommunicera våra utsläpp tydligare mot våra intressenter.

Vi har börjat resan med att kvantifiera alla övriga utsläpp (scope 3) längs med vår värdekedja till exempel utsläpp från produktion och användning av våra produkter. Det är avgörande att inkludera utsläppen i scope 3 för att få en förståelse för Clas Ohlsons totala klimatpåverkan. Läs mer om våra utsläpp i vår Års- och hållbarhetsrapport 2019/20. 

Bra planering möjliggör hållbarare transporter

Vi strävar efter att minska flygtransporter, öka leveranser med tåg och optimera våra rutter. För tredje året i rad har vi minskat utsläppen från transporter relativt vår omsättning. Vi är mycket stolta över det arbete som läggs på att planera våra inköp från Asien eftersom färre flygtransporter ger en omedelbar effekt på kostnader och koldioxidutsläpp. De senaste tre åren har vi minskat utsläppen från flyg med 68 procent. 

Våra viktiga samarbetspartners

Vi väljer endast att samarbeta med företag som har samma hållbarhetsagenda som Clas Ohlson för att ta gemensamt ansvar över våra transporter. Vi ställer dessutom höga krav på våra distributörer för hemleverans för att kunna möjliggöra fler miljövänliga alternativ till våra kunder. Genom samarbeten, exempelvis med Bring, Budbee, MatHem, Kolonial och Wolt, kan vi optimera våra transportflöden för hemleverans och öka kundens medvetenhet och samtidigt minska våra utsläpp, även om detta för närvarande är en mindre del i hela transportkedjan.

Energianvändning

Energianvändningen i våra fastigheter och butiker behöver också vara så effektiv som möjligt. Vi föredrar att använda el och värme från förnybara energikällor för att kunna stödja en klimateffektiv distribution till våra kunder.

För att minska miljöpåverkan arbetar vi med ett energieffektiviseringsprogram, där vi bland annat konverterar befintlig belysning till mer energieffektiv LED-belysning. Det här gör vi i takt med att våra butiker byggs om eller vi öppnar nya butiker.

Vi har som mål att nå en 30 procent energieffektivisering till 2030 med 2014 som basår. Vid årets slut (2019/20) hade vi uppnått 19 procent.

Meny Språk