Minska klimatavtrycket av vår verksamhet

Att minska de totala utsläppen av koldioxid i vår verksamhet är något vi arbetar med kontinuerligt och eftersom produkter är en stor del av vår kärnverksamhet, är vår miljöpåverkan förknippad med tillverkning, transporter och försäljning av dessa.

Vi har historiskt främst fokuserat på de delar av vår verksamhet som vi mer direkt kan påverka, energianvändning på kontor och i butik (s.k. scope 1 och 2) samt transporter (scope 3). Avseende transporter arbetar vi målmedvetet och framgångsrikt med att sänka koldioxidutsläpp från varutransporter, där vi optimerar, samlastar, lägger om från lastbil till tåg och undviker transporter med flyg.

Sampackning och fyllnadsgrad

Vi är stolta över att vi börjat se effekten av ett mångårigt arbete kring samlastning av gods från Asien. Istället för att skicka en tom container till våra leverantörer för lastning tar vi in gods till samlastningsterminaler och lastar containrarna där.

Vi arbetar också med att optimera fyllnadsgraden i våra containrar, också genom samlastning på terminal. Detta gör att vi minskar våra indirekta utsläpp från inköp av varor, logistik och materialförbrukning.

Våra viktiga samarbetspartners

Vi väljer att samarbeta med företag som har samma hållbarhetsagenda som Clas Ohlson för att ta gemensamt ansvar över våra transporter. Vi ställer dessutom höga krav på våra distributörer för hemleverans för att kunna möjliggöra fler miljövänliga alternativ till våra kunder. Genom samarbeten, exempelvis med Bring, Budbee, MatHem och Kolonial, kan vi optimera våra transportflöden för hemleverans och öka kundens medvetenhet och samtidigt minska våra utsläpp, även om detta för närvarande är en mindre del i hela transportkedjan.

Energianvändning

Energianvändningen i våra fastigheter och butiker behöver också vara så effektiv som möjligt. Vi föredrar att använda el och värme från förnybara energikällor för att kunna stödja en klimateffektiv distribution till våra kunder.

För att minska miljöpåverkan arbetar vi med ett energieffektiviseringsprogram, där vi bland annat konverterar befintlig belysning till mer energieffektiv LED-belysning. Det här gör vi i takt med att våra butiker byggs om eller vi öppnar nya butiker.

Vi har under verksamhetsåret 2018/19 satt ett mål på energieffektivitet: 30 procent energieffektivisering till 2030 med 2014 som basår. Detta är något striktare än EU:s mål som för närvarande säger minst 27 procent. Vid årets slut (2018-19) hade vi uppnått 15 procent.

Klimatrapportering

Vi har sedan 2015 rapporterat våra utsläpp enligt GHG-protokollet till CDP och rört oss från C till B. Vi har rapporterat Scope 1 och 2 (vår egen verksamhet), samt delar av Scope 3 (transport och affärsresor), och framåt kommer vi att kommunicera våra utsläpp tydligare mot våra intressenter.

Vi arbetar just nu med att öka transparens och rapporteringsgrad ytterligare, framförallt inom Scope 3, det vill säga utanför vår egen verksamhet, samt att höja ambitionsnivån avseende absoluta vetenskapsbaserade mål.

Meny Språk