Effektiva och hållbara förpackningar i hela vår värdekedja

Förpackningar finns överallt i vår värdekedja och vi ser att det finns mycket vi kan göra för att effektivisera användningen av emballaget.

Arbetet med effektiviseringen involverar flera funktioner inom bolaget. Till exempel distributionscentral, logistikavdelning, inköpskontor i Kina samt produktutveckling- och designteam.

Vi minskar användningen av förpackningsmaterial genom att göra smarta val redan i design- och inköpsfasen. Vi samarbetar med utvalda leverantörer, väljer material som går att återvinna och är noga med att olika material ska gå att separera. Vi undviker färgad plast och tryck på plastförpackningar eftersom det minskar möjligheten att återvinna materialet. Till vår hjälp har vi vår nya modell för att bedöma hållbara produkter, som även inkluderar förpackningar.

Plastemballage i förpackningar

Vi arbetar just nu med att ta fram förpackningsstrategi och förtydliga mål inom detta område. Idag har vi ett internt mål på att reducera onödigt plastemballage på våra produkter som vi köper direkt från våra leverantörer i Asien. Vi har gjort många förebyggande åtgärder, men också satt ett konkret mål på att en miljon plastpåsar skulle bort innan december 2019. Vi tror att vi kan uppnå de bästa resultaten genom att involvera våra butiksmedarbetare i dessa frågor. De påverkas i stor mån av förpackningar som kommer till våra butiker dagligen och är mycket engagerade i dessa frågor. Därför har vi skapat lättillgängliga digitala vägar för butiksmedarbetare att direkt kunna tipsa om förbättringsmöjligheter.

Projektet påbörjades i februari 2019 och tack vare den återkoppling vi har fått från medarbetare i butik har vi genom en konstruktiv dialog med våra leverantörer idag tagit bort mer än 800 000 plastpåsar. Dock nådde vi inte målet på en miljon. Det beror på att de leverantörer som deltagit i projektet proaktivt reducerat plastpåsar på ordrar med nya artiklar enligt våra nya uppdaterade riktlinjer. Därför är det färre plastpåsar som tas bort av oss men vi får fortfarande effekten av färre plastpåsar på våra produkter.

Clas Ohlsons plaststrategi

Senast 2020/21 – men med ambitionen att uppfyllas tidigare – ska alla engångsartiklar för mat, det vill säga glas, tallrikar, bestick, sugrör vara gjorda av biobaserat material som inte definieras som plast enligt EU’s definition. Dessutom ska alla fryspåsar och avfallspåsar vara gjorda av biobaserat eller återvunnet material. Engångsartiklar i plast tas bort från våra arbetsplatser, vilket inkluderar personalrum i butiker, distributionscentralen i Insjön och på kontoren.

Meny Språk