Ett hållbart kundmöte

Alla våra medarbetare som möter våra kunder ska kunna hjälpa och guida kunden till hållbara val och lösningar. Vi ser att vi kan spela en viktig roll i att utbilda alla våra kunder så att de gör klimatsmarta val och kan leva en mer hållbar livsstil.

För att lyckas med det här behöver hållbarhet vara en del av allt vi gör. Alla medarbetare informeras löpande om vårt hållbarhetsarbete, involveras i olika initiativ och har tillgång till utbildning i hållbarhet. Framåt kommer vi att öka kunskapen i hållbarhetsfrågor hos våra medarbetare i butik, informera våra kunder tydligare, samt mäta vår varumärkesposition inom hållbarhet.

Vi informerar också våra kunder om de mer hållbara valen, t.ex. i vårt kundmagasin ”Classe” (enbart i Sverige för närvarande), i vår nätbutik och i våra sociala kanaler.

Meny Språk