Ett hållbart erbjudande

Vi vill förenkla våra kunders vardag i hemmet genom en kombination av produkter, rådgivning och kompletterande tjänster. Denna kombination gör att vi kan hjälpa våra kunder att leva en mer hållbar livsstil.

Vi arbetar ständigt för bättre kvalitet och material, och att använda material och resurser smartare. Vi har satt upp högre krav än vad lagstiftningen kräver för produkter som används av barn samt produkter som kommer i kontakt med hud eller livsmedel. Det här gäller alla produkter i våra egna varumärken.

Produkter för en mer hållbar livsstil

”Produkter för en mer hållbar livsstil” är produkter som är bättre ur hållbarhetssynpunkt än andra, jämförbara produkter. Vi har nu börjat att märka dessa produkter med "Hållbart val" i butik och på nätet.

Utöver miljömärkningarna FSC, Svanen, EU Ecolabel och Oeko-tex har vi utvecklat en modell för att kunna göra bättre val och främja ett mer hållbart sortiment. Modellen kan sammanfattas med att en mer hållbar produkt ska spara resurser (genom t.ex. en renare produktionsprocess, ett bättre material- eller komponentval, att den sparar resurser vid användning eller ger bättre förutsättningar för återvinning). En bedömning görs av vår specialist på varje enskild produkt.

Målet är att andelen hållbara produkter ska bidra till minst 25 procent av försäljningen 20/21. Utfallet 2019/20 är 21 procent. 

Se våra utvalda hållbara produkter på clasohlson.com 

Utfasning av mindre hållbara produkter

Under året har vi också börjat arbeta fram kriterier för produkter som inte håller tillräckligt hög hållbarhetsprestanda i vårt sortiment. Vissa produkter fasas ut på grund av för kort livslängd. Vi justerar material och teknik i produkter för att öka livslängd och separerbarhet för att på så sätt göra produkterna mer hållbara.
 

Under 2019 fasade vi ut exempelvis ut engångsgrillen ur sortimentet för att istället satsa på smarta portabla alternativ. Vi fasade även ut försäljning och användning av flera engångsartiklar av plast. Vi har sedan tidigare har vi valt att ersätta sugrör och muggar med alternativa produkter tillverkade av papper.

Verksamhetsåret 20/21 ska alla engångsartiklar för mat vara gjorda av biobaserade material, som inte definieras som plast. Samma år kommer fryspåsar och soppåsar att vara tillverkade av biobaserat eller återvunnet material, och allt förpackningsmaterial ska vara återvinningsbart.

Vi har beslutat att alla förbrukningsvaror skall ha ett hållbart alternativ till 2021/22.
 

Utgångspunkten för vårt arbete med mer hållbara produkter är att kontinuerligt arbeta med kvalitet och design. Det här är viktigt eftersom produkternas livslängd, möjligheten att återanvända och reparera dem (cirkulär användning), och möjligheten att ta isär dem för optimerad återvinning är grundläggande.

Tjänster som bidrar till cirkulär ekonomi

Vi satsar på att öka tjänsteerbjudandet till våra kunder. Det här gör vi bland annat genom Clas Fixare, samarbetet med Vinden och våra uthyrningstjänster. Vi erbjuder uthyrning av verktyg och städredskap i alla våra butiker.

Vi erbjuder även våra kunder ett reservdelssortiment och reparation av produkter.

Vi ser tjänster som ett bra sätt att bidra till en cirkulär ekonomi och underlätta för våra kunder att göra en förflyttning mot en mer hållbar livsstil.

Meny Språk