Ett hållbart erbjudande

Vi vill förenkla våra kunders vardag i hemmet genom en kombination av produkter, rådgivning och kompletterande tjänster. Denna kombination gör att vi kan hjälpa våra kunder att leva en mer hållbar livsstil.

Vi arbetar ständigt för bättre kvalitet och material, och att använda material och resurser smartare. Vi arbetar också för att minimera användningen av farliga kemikalier i vårt produktsortiment. Vi har satt upp högre krav än vad lagstiftningen kräver för produkter som används av barn samt produkter som kommer i kontakt med hud eller livsmedel. Det här gäller alla produkter i våra egna varumärken.

Produkter för en mer hållbar livsstil

”Produkter för en mer hållbar livsstil” är produkter som är bättre ur hållbarhetssynpunkt än andra, jämförbara produkter. Vi har nu börjat att märka dessa produkter med "Hållbart val" i butik och på nätet.

Utöver miljömärkningarna FSC, Svanen, EU Ecolabel och Oeko-tex har vi utvecklat en modell för att kunna göra bättre val och främja ett mer hållbart sortiment.

Modellen kan sammanfattas med att en mer hållbar produkt ska ha en renare produktionsprocess eller ha ett bättre material- eller komponentval. Produkten kan också vara mer hållbar för att den sparar resurser vid användning eller ger bättre förutsättningar för återvinning.

Vi bedömer varje produkt enskilt och alla produkter behöver inte uppfylla alla kriterier, men produkten ska sammantaget vara relativt sett mer hållbar än de alternativ som är tillgängliga på marknaden. Eftersom kunskap om vad som är hållbart är en färskvara, behöver produkterna utvärderas och omvärderas över tid.

Under vårt verksamhetsår 2019/20 klassar vi om våra produkter utifrån den nya modellen och arbetar särskilt med att öka andelen hållbara elektroniska produkter.

Målet är att andelen hållbara produkter ska bidra till minst 25 procent av försäljningen 20/21 (sista april 2021).

Se våra utvalda hållbara produkter på clasohlson.com 

Utfasning av mindre hållbara produkter

Inom arbetet för att öka andelen hållbara produkter i vårt sortiment fasar vi också ut produkter som vi bedömer som mindre hållbara. Under 2019 fasade vi ut exempelvis ut engångsgrillen ur sortimentet för att istället satsa på smarta portabla alternativ.

Under 2019 fasar vi ut försäljning och användning av flera engångsartiklar av plast. Vi har sedan tidigare har vi valt att ersätta sugrör och muggar med alternativa produkter tillverkade av papper.

År 2020 ska alla engångsartiklar för mat vara gjorda av biobaserade material, som inte definieras som plast. Samma år kommer fryspåsar och soppåsar att vara tillverkade av biobaserat eller återvunnet material, och allt förpackningsmaterial ska vara återvinningsbart.

Under verksamhetsåret 2019/20 jobbar vi också för att ta fram en strategi för trä och papper.

Utgångspunkten för vårt arbete med mer hållbara produkter är att kontinuerligt arbeta med kvalitet och design. Det här är viktigt eftersom produkternas livslängd, möjligheten att återanvända och reparera dem (cirkulär användning), och möjligheten att ta isär dem för optimerad återvinning är grundläggande.

Tjänster som bidrar till cirkulär ekonomi

Vi satsar på att öka tjänsteerbjudandet till våra kunder. Det här gör vi bland annat genom Clas Fixare, samarbetet med Vinden och våra uthyrningstjänster. Vi erbjuder även våra kunder ett reservdelssortiment och reparation av produkter. Vi ser tjänster som ett bra sätt att bidra till en cirkulär ekonomi och underlätta för våra kunder att göra en förflyttning mot en mer hållbar livsstil.

Meny Språk