En attraktiv och hållbar arbetsgivare

Clas Ohlson har ungefär 5 000 medarbetare, över 300 butiker i tre länder och e-handel i fem länder. För oss är det en självklarhet att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare.

Vi strävar efter att vara en inkluderande organisation där vi respekterar varandra och agerar i enlighet med vår kultur och värdegrund. Det ska vara högt i tak för nya infallsvinklar och alla medarbetare uppmuntras att våga vara sig själva. Vi har nolltolerans mot diskriminering och mångfaldsfrågan är viktig för oss.

Mångfald är en tillgång för att bli en dynamisk och kreativ arbetsplats. Vi som jobbar på Clas Ohlson förstår och möter också kunden på ett bättre sätt om vi själva kan reflektera mångfalden i vår kundbas.

Clas Ohlsons jämställdhetsmål är satt till en fördelning om minst 60/40 i alla delar av organisationen.

Vi har också ett mål på internationell mångfald: 15 procent av våra medarbetare ska ha bakgrund i ett annat land än det som de nuvarande arbetar i. 2019 var 9 procent av Clas Ohlsons medarbetare födda i ett annat land än det land de arbetar i. 14 procent har föräldrar som är födda utomlands.

Det är viktigt för oss att kunna erbjuda en stimulerande och hälsosam arbetsmiljö, där våra medarbetare mår fysiskt och psykiskt bra och känner tillit, gemenskap och trygghet.

Meny Språk