En ansvarsfull leverantörskedja

Vi är noga med att våra produkter tillverkas på ett ansvarsfullt sätt. Lagar, regler och hög affärsetik ska uppfyllas genom hela värdekedjan.

china.jpg

Vi kräver att alla våra leverantörer ska godkänna vår uppförandekod. Vi kräver också att de ska passera en intern eller externt utförd revision. De externa revisionerna utförs av vår samarbetspartner Sedex.

Majoriteten av de produkter vi säljer tillverkas i länder där det finns en förhöjd risk för avvikelser från vår uppförandekod. Cirka 70 procent av våra produkter tillverkas i Asien, främst i Kina, som är vår största inköpsmarknad.

Innan vi inleder ett samarbete med en ny leverantör i t.ex. Kina gör vi en egen revision. Vi kontrollerar att våra samarbetspartners lever upp till vår uppförandekod för arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och miljö.

Vi väljer att inte samarbeta med leverantörer som har allvarliga avvikelser som inte kan åtgärdas. Efter att en leverantör blivit godkänd genomförs en ny revision med intervall om cirka två år.

Revisorerna gör både annonserade och oannonserade kontroller hos våra leverantörer.

Långsiktighet

En utmaning är att skapa en bestående förändring i leverantörsledet kring arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och miljö. Vi har startat ett pilotprojekt i ett samarbete med ett par fabriker, där vi tittar på ett fördjupat samarbete och på hur vi gemensamt kan skapa långsiktigt goda resultat.

Vi jobbar också med Quizrr, ett digitalt verktyg för att utbilda kinesiska leverantörer i arbetsförhållanden, rättigheter och skyldigheter, hälsa och säkerhet. Vi utbildar arbetare och chefer på alla nivåer.

Läs mer om det digitala utbildningsverktyget Quizrr här

Vi har också, sedan många år, ett samarbete med Rädda Barnen/CCR CSR för att bland annat utbilda migrantarbetare i Kina i föräldraskap på distans.

Här kan du läsa mer om samarbetet med Rädda Barnen / CCR CSR. 

Genom att bygga starka relationer med strategiska leverantörer bidrar vi till en positiv förändring och bättre arbetsvillkor i leverantörskedjan.

Spårbarhet i leverantörskedjan

Vi ser ökade krav på spårbarhet i leverantörskedjan och jobbar just nu med att ytterligare se över vår ansvarsnivå och definiera risker. Då elektronikfrågan är viktig för oss, kommer detta vara ett fokus framåt. Vi är med i ett projekt som heter KEEP för att utveckla ett spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter.

Meny Språk