Vår hållbarhetsagenda

Hos oss är hållbarhet integrerat i hela företaget, i allt från strategi, affärsmodell och styrning till vårt dagliga arbete.  

Vår strategi är att vara ett meningsfullt och trovärdigt varumärke och företag. Det kan vi bara vara om vi arbetar genomgående med hållbarhet i hela vår verksamhet.  

Hållbarhet är en förutsättning för långsiktigt lönsamma affärer. Hos Clas Ohlson integrerar vi miljö och sociala aspekter i bolagets strategi och organisation.  

”Härifrån till hållbarheten”  

Vi är på en resa och har många ambitiösa hållbarhetsmål som vi arbetar aktivt med att uppnå. Men vi är också ödmjuka inför det faktum att hållbarhet är något som ständigt förändras och utmaningarna är många. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi har påbörjat vår hållbarhetsresa men vi har mycket kvar att göraSå hur väljer vi vad vi ska fokusera på?  

För att hjälpa till med att identifiera vilka frågor som är mest relevanta för oss har vi tagit fram åtta målområden.

Våra hållbarhetsmål

När vi tagit fram våra hållbarhetsmål har vi analyserat de trender och drivkrafter som kommer att forma framtiden. Tillsammans med våra olika intressegrupper har vi identifierat och rangordnat de områden som är relevanta för vår strategi och där vi kan påverka mest och skapa störst värde.

Vi har tagit fram åtta målområden:

  • Ett hållbart erbjudande
  • En ansvarsfull leverantörskedja
  • Ett hållbart kundmöte 
  • En attraktiv och hållbar arbetsgivare
  • Att säkerställa efterlevnad av lagar och regler samt hög affärsetik
  • Att vår roll i samhället ska bidra till Clas Ohlsons mål om att vara ett meningsfullt och trovärdigt varumärke och företag
  • Att minska koldioxidutsläpp i vår verksamhet
  • Effektiva och hållbara förpackningar i hela vår värdekedja

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet

Meny Språk