2018-03-16 Clas Ohlson vinner internationellt pris Vid Sedex årliga konferens i London uppmärksammades Clas Ohlson för vårt arbete tillsammans med QuizRR. Tillsammans tränar vi leverantörer i Kina i arbetstagarens rättigheter, hälsa och säkerhet.
2018-02-14 FSC-märkta förpackningar Vi har tagit fram nya förpackningar till vårt ljud- och bildkabelsortiment. Vi går från blisterförpackningar i plast till optimerade förpackningar i FSC-märkt kartong.
2018-02-14 Återvinning: Värdefullt på många sätt Vårt gods kommer packar i diverse material. På ett år kan det bli 1104 ton wellpapp och 46,1 ton plast. Här finns möjligheter till värdeskapande...
2018-02-14 Våra nya hållbarhetsmål Vid utgången av verksamhetsåret 2016/17 hade målen som var satta till år 2020 redan uppnåtts - därför ökar vi ambitionsnivån ytterligare.
2018-02-14 Hållbarhet - ett steg längre Tillsammans med QuizRR utbildar vi arbetare och chefer i hur de själva kan bidra till att arbeta säkert i sin vardag och vilka rättigheter och skyldigheter de har.
2018-02-14 Clas Ohlson uppmärksammas för arbete för barns rättigheter Vi har sedan ett antal år definierat barn som en viktig intressentgrupp. Samtidigt ser vi att det finns mer att göra.
2018-02-14 Enbart förnybara ljus på Clas Ohlson Vi fasar nu ut paraffin och fossila ämnen från samtliga inomhusljus och har utvecklat hela vårt ljussortiment till att vara tillverkat av förnybara råvaror.
Meny Språk