Samhället

Vi granskar alla fabriker för att se till att de människor som arbetar där gör det under säkra och rättvisa förhållanden. Fabriksrevisioner görs innan vi ingår ett samarbete med leverantören, de görs även under vårt samarbete.

Vår uppförandekod utgör grunden för arbetet med att övervaka och utveckla vår leverantörskedja. Det är en integrerad del av vår verksamhet och ställer krav på mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter, miljö, påverkan på barns rättigheter och affärsetik.

Vi har nolltolerans mot korruption.

Mål: 100% av fabrikerna fria från allvarliga avvikelser gentemot uppförandekoden (CSR-revisioner).

Status 2021: 99%.

Barnrättsambassadörer

Clas Ohlson har arbetat ur ett barnrättsperspektiv i många år.

Vi vill bidra till en barndom som är fri från övergrepp och att barn får möjlighet till utbildning.

Vi ska:

  • Stärka barns rättigheter, bland allt genom vårt samarbete med World Childhood Foundation.
  • Förbättra förutsättningarna för fabriksarbetare i Kina och deras barn tillsammans med Rädda Barnen/ The Centre for Child Rights and Business.
  • Bidra till långsiktiga, hållbara förbättringar hos våra leverantörer, delvis genom fortsatt samarbete med Sedex.
  • Stödja Clas Ohlson Foundation.

Här kan du läsa mer om våra samarbeten och vad vi gör tillsammans: Samarbeten och medlemskap.

Meny Språk