Samhället

Vi granskar alla fabriker för att se till att de människor som arbetar där gör det under säkra och rättvisa förhållanden. Fabriksrevisioner görs innan vi ingår ett samarbete med leverantören, de görs även under vårt samarbete.

Vi tror på ständiga förbättringar och strävar efter att göra en positiv påverkan hos våra leverantörer. Vi erbjuder utbildningar till leverantörer och interna intressenter varje år, för att informera om standarder kring mänskliga rättigheter, dela insikter och trender i kommande lagstiftning, samt dela goda exempel som vi hittar bland våra leverantörer.

Vår uppförandekod utgör grunden för arbetet med att övervaka och utveckla vår leverantörskedja. Det är en integrerad del av vår verksamhet och ställer krav på mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter, miljö, påverkan på barns rättigheter och affärsetik. Vi har nolltolerans mot korruption.

Vi arbetar kontinuerligt med vårt samhällsansvar, bland annat genom att följa upp våra krav i vår uppförandekod och våra affärsetiska riktlinjer.

Mål: 100% av fabrikerna fria från allvarliga avvikelser gentemot uppförandekoden (CSR-revisioner). 2021/22 är 99,8 procent av de fabriker vi använder fria från kritiska avvikelser. Läs mer om kritiska avvikelser på sidan 123 i vår Års- och hållbarhetsredovisning 2021/22

Barnrättsambassadörer

Clas Ohlson har arbetat ur ett barnrättsperspektiv i många år.

Vi vill bidra till en barndom som är fri från övergrepp och att barn får möjlighet till utbildning.

Vi ska:

  • Stärka barns rättigheter, bland allt genom vårt samarbete med World Childhood Foundation.
  • Bidra till långsiktiga, hållbara förbättringar hos våra leverantörer, delvis genom fortsatt samarbete med Sedex.
  • Stödja Clas Ohlson Foundation.

Här kan du läsa mer om våra samarbeten och vad vi gör tillsammans: Samarbeten och medlemskap.

Meny Språk