World Childhood Foundation

Ett av fem barn i Norden utsätts för sexuella övergrepp under sin barndom. Vi samarbetar sedan 2019 med World Childhood Foundation

Genom samarbetet ger vi samtliga medarbetare i Sverige, Norge, Finland, England och Kina en möjlighet att genomföra en internutbildning ”Viktig Vuxen”, för att bli en barnrättsambassadör som motverkar att barn utsätts för övergrepp. Den vägledande principen är att vi alla kan göra skillnad för barnen, på arbetsplatsen och i hemmet, då det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna. Vid utgången av 2019 har cirka 1 100 av Clas Ohlsons medarbetare och Clas Fixare genomfört utbildningen.

Läs mer på Childhoods hemsida

childhood3.png

Meny Språk