World Childhood Foundation

Vi samarbetar sedan 2019 med World Childhood Foundation

Genom samarbetet ger vi samtliga medarbetare i Sverige, Norge, Finland, England och Kina en möjlighet att genomföra en internutbildning ”Viktig Vuxen”, för att bli en barnrättsambassadör som motverkar att barn utsätts för övergrepp. Den vägledande principen är att vi alla kan göra skillnad för barnen, på arbetsplatsen och i hemmet, då det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna. Vid utgången av 2021/22 hade över 2 350 av Clas Ohlsons medarbetare och Clas Fixare genomfört utbildningen.

Samarbetet med Childhood innefattar även barnrättsplåster som säljs i alla våra butiker, där hela överskottet från försäljningen går till Childhoods arbete. Texten
på varje plåster representerar en artikel i Barnkonventionen och skrivna på ett sätt som små barn förstår, som exempelvis ”Ingen får göra mig illa”. Förpackningen innehåller också en folder som hjälper den som plåstrar om att berätta om barns rättigheter.

Läs mer på Childhoods hemsida

childhood3.png

Meny Språk