Sedex

Clas Ohlson är sedan 2017 anslutna till Sedex, världens största partnerskap för ökad transparens för ansvarsfulla inköp.

Sedex har en stor samarbetsplattform för att dela leverantörsdata kring arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och miljö.

Sedex är idag integrerat vårt leverantörsprogram i Asien och Europa. Samarbetet ger oss ökad effektivitet i revisionsarbetet och gör det möjligt att fokusera våra resurser på strategiska initiativ som bidrar till bestående förändring hos våra leverantörer.

2018 uppmärksammades Clas Ohlson för sitt arbete tillsammans med Quizrr och utsågs till ”Bästa nya program” vid Sedex Awards. 

Läs mer på Sedex hemsida.

Meny Språk