Quizrr

Clas Ohlson har tillsammans med Quizrr utvecklat ett träningsprogram för att utbilda arbetare i Kina om arbetsförhållanden samt hälsa och säkerhet.

Samarbetet med Quizrr började redan 2014 med utveckling av verktyget och pilottester på Clas Ohlsons utvalda fabriker, och lanserades sedan i större utsträckning 2016.

Utbildningarna genomförs antingen individuellt eller i grupp. Utbildningen är digital och går till så att deltagarna får se filmade dramatiseringar av olika situationer som kan uppstå i arbetslivet, och sedan svara på frågor om det som de sett. De ämnen som tas upp är rättigheter och skyldigheter, engagemang på arbetsplatsen, lönehantering och även föräldraskap.

Under 2018/19 lade vi till utbildningsmodulen om föräldraskap. Den kommer från Rädda Barnens CSR-Center för barnrättsfrågor, CCR CSR, och riktar sig särskilt mot migrantarbetande föräldrar.

Hittills, mellan 2016 och 2019, har drygt 5 500 arbetare utbildats under 12 500 träningstillfällen.

Läs mer på Quizrrs hemsida.

Meny Språk