FN Global Compact

Vi är sedan många år anslutna till FN Global Compact och arbetar utifrån dess tio principer om hållbart företagande för mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption.

Företag som är anslutna till FN Global Compact ska årligen ge ut en ”Communication on Progress” (COP), som beskriver hur företaget under året arbetat för att stödja de tio principerna.

Vår årsredovisning utgör vår "Communication on Progress".

FN Global Compact 

Clas Ohlsons årsredovisning

Meny Språk