Clas Ohlson Foundation

Clas Ohlson Foundation grundades 2017 av medlemmar av familjerna Ek Tidstrand och Haid, ättlingar till Clas Ohlson och ägare i Clas Ohlson. Clas Ohlson stödjer stiftelsen och är representerat i Clas Ohlson Foundations styrelse.

Stiftelsen är en icke-vinstdrivande och från företaget Clas Ohlson fristående organisation.

Stiftelsens syfte är att hedra Clas Ohlsons minne genom att stödja innovation och entreprenörskap i Dalarna, möjliggöra utbildning för unga samt att hjälpa människor i nöd.

Clas Ohlson Foundation stöder bland annat Ung Företagsamhet, och Insjöns skola (Dalarna) och nödhjälp har tidigare utgått till Rädda Barnen,

Läs mer om stiftelsen Clas Ohlson Foundation och/eller skänk ett bidrag

Meny Språk