Planeten

Produkter, produktion och transport är tre av de viktigaste faktorerna för att bli klimatneutrala och helt cirkulära 2045.

Under 2021 uppdaterade vi vårt verktyg för att bedöma hur hållbara våra produkter är. Med det uppdaterade verktyget tittar vi på 11 specifika parametrar, till exempel hur slitstark en produkt är, hur den produceras, vilket material den består av, hur mycket utsläpp den genererat under transport, och om den kan materialåtervinnas.

Clas Ohlsons hela sortiment kommer att utvärderas på detta sätt. Utvärderingen resulterar i en poäng. Produkter med låga poäng kommer att förbättras eller fasas ut.

Miljörevisioner

I 2021 började vi utföra miljörevisioner hos våra leverantörer. I vårt miljörevisionsprogram kontrollerar vi legala tillstånd, kemikalieanvändning, avloppsvatten, luftföroreningar och utsläpp, fast avfall och buller.

Vi undersöker också leverantörens energistruktur, om förnybar energi används och hur mycket.

Klimatneutrala 2045

Detta mål inkluderar utsläpp av växthusgaser (CO₂ och andra gaser, till exempel metan) i hela vår värdekedja, från materialen i våra produkter, fabriksaktiviteter och transporter till utsläpp från användarfasen, och hur produkten tas om hand när den använts färdigt.

Vi arbetar för att bli klimatneutrala 2045 och har satt ett delmål om att minska utsläppen i förhållande till vår totala försäljning med 50 procent till år 2030, vilket motsvarar 20 procent i absoluta tal. 

I praktiken innebär det att vi ska minska våra utsläpp inom alla våra områden och verksamheter, oavsett hur mycket vi växer som företag.

Vi har som mål att vår egen verksamhet (våra butiker, lager och kontor och företagsbilar) ska bli klimatneutral 2026.

Våra mål ligger i linje med 1,5-gradersmålet och Parisavtalet, vilket innebär att utsläppen i världen åtminstone måste halveras till 2030 och nå nära noll 2050.

Energi

Mål: Öka butikernas energieffektivitet med 30% till 2030, jämfört med 2014.

Efter en förbättring med 5 procent under 2022/23 har vi nu nått 26%. 

Mål: Använda endast förnybar energi i alla butiker senast 2024/25.

Idag använder minst 80 procent av våra butiker förnybar energi.

På väg mot transporter med låga koldioxidutsläpp

Clas Ohlson har anslutit sig till initiativet Fossilfritt Sverige och satt som mål att minska utsläppen i vår nordiska verksamhet med 70 procent från 2010 till 2030.

Status: Transportindustrin förbättrar kontinuerligt sina utsläppsnivåer. Två viktiga faktorer är renare bränslen och effektivare motorer eller fordon. Det här, tillsammans med ökad fyllnadsgrad (transport av så lite "luft" som möjligt), har hjälpt oss att minska våra utsläpp med 70 procent från 2010 till 2021.

Fullt cirkulära till 2045

För att uppnå det här målet måste våra produkter vara återvinningsbara, och de bör hålla länge innan de så småningom återvinns, till exempel genom att de är utformade för att kunna leva längre med hjälp av reservdelar. Vårt erbjudande ska också innehålla hållbara tjänster.

Exempel på tjänster vi redan erbjuder är Hyr hos Clas, Clas Fixare och pant på bläckpatroner och toner till skrivare.

Vi ska också hjälpa våra kunder att återvinna bättre och mer, genom att vägleda och utbilda i butiker och online.

Engångsartiklar

Vi arbetar sedan ett par år tillbaka med att ersätta engångsartiklar med bättre alternativ. Det gäller både produkter som erbjuds till våra kunder och produkter för intern konsumtion.

Engångsartiklar av plast som bestick, muggar, lock, sugrör har redan fasats ut ur vårt sortiment. Idag erbjuder vi ett stort sortiment av FSC®-certifierade träprodukter och återanvändbara alternativ.

Vi har bytt materialet i våra avfallspåsar till återvunnen plast istället för ny råvara.

Vi har också tagit bort alla engångsartiklar av plast från våra arbetsplatser - från lunchrum, personalrum i butiker, distributionscentraler och kontor och ersatt dem med återanvändbara alternativ.

Påsar till våra kunder

Våra plastpåsar i kassorna är tillverkade av 100% återvunnen plast. Även om påsen räknas som ett engångsalternativ kan den användas flera gånger, vilket vi uppmuntrar våra kunder att göra.

Skatter (Sverige) och en frivillig avgift (Handelens Miljøfond, Norge) bidrar till att höja priserna och minska försäljningen av plastpåsar för engångsbruk.

Vår tygväska Reused Remade (44-5022) är tillverkad av återvunna hotellakan. Den har en lägre miljö- och klimatpåverkan än nyproducerade tygpåsar.

Vår återanvändbara shoppingväska Compact (31-5679/80/81/82) är tillverkad av återvunnen PET-plast.

Vi uppmuntrar också våra kunder att ta med sig en kasse eller väska hemifrån.

Återvinning av produkter

Vi är måna om att ta hand om våra resurser på bästa sätt – återvinning är viktigt på vår resa mot en cirkulär verksamhet.

I alla försäljningsländer har vi avtal med lokala aktörer för att fullgöra vårt producentansvar för insamling och återvinning av elektriska produkter och batterier. Kunderna kan ta med sig sin gamla elektriska utrustning och batterier till alla våra butiker, och våra samarbetspartners tar sedan hand om återvinningen.

Material från våra kontor, butiker och lager ska sorteras på bästa sätt. Vi samarbetar med lämpliga partners på våra olika marknader som hjälper oss med omhändertagande och återvinning.

Meny Språk