Människan

Vi ska vara en inkluderande organisation med nolltolerans mot diskriminering som reflekterar varje hem. En hållbar och långsiktig arbetsgivare med nöjda medarbetare.

År 2025 ska 15–20 procent av våra medarbetare ha en bakgrund i ett annat land än det de för närvarande arbetar i. Vår internationella mångfald 2021/22 var 10 procent.

Vi ska ha en jämn könsfördelning på alla nivåer. Fördelning av kvinnor och män uppgick 2021/22 till 47/53.

Vi ska öka de anställdas frisknärvaro till 96%. Frisknärvaron för 2021/22 uppgick till 92,5 procent.

Vår ambition är att medarbetare som arbetat i bolaget en längre tid ska erbjudas heltidsanställning.

Meny Språk