Väsentlighet

Clas Ohlson arbetar enligt en tydlig process för att analysera, prioritera och validera våra viktigaste hållbarhetsfrågor.

Väsentlighetsprocessen, vars fem steg är beskrivna i nedanstående illustration, ger en jämförbarhet från år till år om hur frågornas betydelse förändras.

Genom att involvera interna och externa representanter i arbetet, får vi insyn i hur vi kan skapa värde för våra intressenter. Dessutom kan vi bättre analysera hur hållbarhetsfrågor påverkar vårt sätt att hantera risker och utveckla nya affärsmöjligheter.

Förankrad i styrelsen

Utfallet av analysen förankras i ledningsgruppen och styrelsen och integreras i strategin. Djupintervjuer med viktiga intressenter har gett oss större insikt i hållbarhetsarbetets bidrag till Clas Ohlsons utveckling.

Meny Språk