Vår värdekedja

Vi har en långsiktig ambition att bidra till en resurseffektiv värdekedja. För att hantera vår positiva och negativa påverkan på ett effektivt sätt måste vi förstå var i kedjan påverkan sker för var och en av de väsentliga frågorna.

Vårt ansvar sträcker sig utanför den egna verksamhetens direkta påverkan och omfattar också påverkan som vi bidrar till eller har en koppling till genom våra affärsrelationer med till exempel leverantörer och kunder.

Vi har olika stor möjlighet att påverka de olika delarna av värdekedjan.

Värdekedjeperspektivet hjälper oss att identifiera möjligheter och risker, förstå avgränsningar och hur vi kan skapa värde för våra intressenter.

  Produktutveckling
Område Tillsammans med strategiska partners för våra egna varumärken
Frågor

- Vatten och energieffektivitet

- Mer hållbara material

- Förpackningar

- Möjligt att återvinna

- Funktionalitet

- Produktlivslängd

Värde

- Minskad påverkan från produkter under användning och vid återvinning

- Relevanta och unika produkter

Möjlighet att påverka Medium
   
  Tillverkning
Område 71 procent av produkterna tillverkas i Asien
Frågor

- Uppförandekod och kvalitetskrav

- Anti-korruption och mutor

- Mänskliga rättigheter på nya och befintliga marknader

- Migrantarbetarsituationen

Värde

- Förbättrade förhållanden för leverantörer, deras anställda och familjer och det lokala samhället

- Ökat förtroende för varumärket Clas Ohlson

Möjlighet att påverka Medium
   
  Transporter
Område 1 300 miljoner tonkilometer produkter transporteras
Frågor

- Utsläpp av CO2 och energiförbrukning

- Transporteffektivitet

- Packningsgrad och samlastning

Värde

- Minskade CO2-utsläpp

- Mer kostnadseffektiva transportlösningar

Möjlighet att påverka Medium
   
  Verksamhet
Område Drygt 5 000 medarbetare i sex länder
Frågor

- Kompetensutveckling

- Mångfald

- Hälsa och välbefinnande

- Unga medarbetare

- Energieffektivitet och avfall

- Anti-korruption och mutor

Värde

- Högpresterande organisation

- Attraherar och behåller duktiga medarbetare 

- Ökat medarbetarengagemang

Möjlighet att påverka Hög
   
  Försäljning
Område Drygt 230 butiker och e-handel i fem länder
Frågor

- Tillgänglighet av produkter med bra miljöprestanda

- Information om produkter för en mer hållbar livsstil

- Energieffektivitet i butik

Värde

- Lojala kunder

- Engagerade medarbetare

- Attraktivt, unikt och relevant produkterbjudande

- Minskad driftskostnad

- Ökad information om miljöpåverkan

Möjlighet att påverka Hög 
   
  Produktanvändning
Område Produkter med bra miljöprestanda till attraktivt pris möjliggör för kunder att leva mer hållbart.
Frågor

- Produktlivslängd

- Miljöpåverkan under produktlivscykeln

- Farliga kemikalier

- Produktsäkerhet

- Tjänster för en mer hållbar livsstil

- Reservdelar

Värde

- Förlängd produktanvändning

- Högt förtroende för produkter

- Mindre avfall och ökad resurseffektivitet

- Mindre kemikalier i miljön

- Minskad energiförbrukning och CO2-utsläpp

Möjlighet att påverka Låg
   
  Slutet av produktlivscykeln
Område Medverkan i insamlings- och återvinningssystem
Frågor

- Avfall

- Återvinning

- Återanvändning

- Producentansvar och insamlingssystem

- Kemikalier

Värde

- Mindre avfall och ökad materialåtervinning

- Mindre kemikalier i miljön

Möjlighet att påverka Låg

 

Värdekedja illustrerad

Meny Språk