Vår värdekedja

För att hantera vår negativa och positiva påverkan på ett effektivt sätt måste vi förstå var i värdekedjan vi kan göra störst skillnad.

Värdekedjeperspektivet hjälper oss att identifiera möjligheter och risker och bättre förstå var vårt ansvar börjar och slutar. Det hjälper oss att ta ansvar och samtidigt skapa värde för våra intressenter.

Ladda ner nedan bilder som PDF

Meny Språk