Vår roll i samhället

Genom att vara en positiv kraft i de samhällen där vi verkar, stärker vi det förtroende som våra medarbetare, kunder och andra lokala intressenter har för oss.

Att se den påverkan vi har utifrån framtida generationers perspektiv bidrar till den långsiktighet vi behöver i vårt arbete.

Vi samarbetar med partners som Rädda Barnen för att utveckla och genomföra strategiska initiativ som stärker Clas Ohlsons varumärke, bygger kunskap och förståelse för nya viktiga områden kopplade till våra strategiska prioriteringar, har en positiv inverkan på lokala samhällen och skapar medarbetarengagemang.

Vi fokuserar på barns rättigheter och stöder FN:s barnrättsprinciper. Ett exempel är programmet för ”Bättre företagande för barn och migrerande föräldrar”, ett treårigt initiativ för att engagera Clas Ohlsons leverantörer i Kina i att främja migrantarbetares och deras barns rättigheter och välbefinnande.

Vi tillämpar ett systematiskt tillvägagångssätt för att först förstå och sedan adressera identifierade behov genom ökad kunskap, verktyg och stöd. Under verksamhetsåret 2017/18 fick 900 migrantarbetande föräldrar utbildning i föräldraskap på distans och 46 barn gynnades av att kunna delta i fler än 1 300 aktiviteter på barnsäkra platser som etablerats på fabrikerna för att barnen ska kunna återförenas med sina föräldrar under sommarlovet. Både nöjdhet och anställningstid bland föräldrarna ökade på de fabriker som genomfört programmet. 

Nästa steg är att fortsätta utrullningen av föräldrautbildningar och målet är att stödja etableringen av ytterligare fem barnsäkra områden tillsammans med strategiskt viktiga leverantörer för att möjliggöra återförening av migrerande föräldrar och deras barn.

Vi har under året också arbetat för att informera och involvera barn på våra hemmarknader i Norden i aktiviteter kring viktiga miljöfrågor som återvinning.

Meny Språk