Vår roll i samhället

Genom att vara en positiv kraft i de samhällen där vi har vår verksamhet ökar vi förtroendet för Clas Ohlson hos medarbetare, kunder och andra intressenter.

Att se vår påverkan ur kommande generationers perspektiv ger oss den långsiktighet vi behöver i vårt arbete. Därför fokuserar vi på barnrättsfrågor och stöder FN:s Barnrättsprinciper.

I Kina har Clas Ohlson sedan länge arbetat förebyggande med frågor kring barnarbete och barnens rätt till sina föräldrar. Vi arbetar även med att informera och involvera barn på våra nordiska marknader i aktiviteter kopplade till viktiga miljöfrågor.

Meny Språk