Resurseffektiva affärsmodeller

Dagens konsumtion av produkter bygger i stor utsträckning på linjära modeller som bidrar till ett kraftigt överutnyttjande av resurser.

Detta leder i sin tur olika typer av miljöproblem som klimatförändringar, kemikaliespridning och föroreningar av mark och vatten.

Genom att fortsätta att utveckla mer resurseffektiva affärsmodeller kan Clas Ohlson bidra till en mer cirkulär ekonomi. Detta utvecklingsarbete bidrar också till att stärka vårt kunderbjudande och öppnar möjligheter till tillväxt inom nya tjänsteområden.

Hur vi arbetar

Vårt arbete med att utveckla mer resurseffektiva affärsmodeller görs framförallt inom dessa tre områden:

Förlängning av produkters livslängd

Med en växande reservdelsförsäljning och reparations- och underhållsservice, förlänger vi produkters livslängd. Clas Ohlsons försäljning av reservdelar har ökat markant under senare år; en ökning med nästan 500 procent sedan 2011.

Återanvändning av produkter och komponenter

Vi har en omfattande reparationsverksamhet i våra egna verkstäder, vilket är en viktig del av vår kundservice. Detta innebär också att vi kan höja verkningsgraden i vår distribution, och påtagligt minska andelen varor som kasseras. Reparerade produkter återanvänds av våra kunder eller säljs till ett förmånligt pris. I de fall en produkt inte är möjlig att reparera används de istället som reservdelar.

Vi strävar också efter att kunna ta tillbaka använda produkter och komponenter för att de ska kunna återanvändas. Ett första lyckat exempel är att vi nu löpande tar tillbaka tomma bläckpatroner och tonerkassetter till skrivare. Alla bläckpatroner som vi sätter på marknaden under eget varumärke är återfyllda minst en gång. För att motivera kunden att lämna in toners/patroner erbjuder vi en pant, vilket har ökat insamlingen markant.

Uthyrning av verktyg

Sedan sommaren 2017 driver Clas Ohlson en testverksamhet i åtta butiker i Sverige och Norge, där kunder kan hyra verktyg. Det här gör vi som en tjänst till de kunder som har ett begränsat användningsbehov.

Vårt mål

Under verksamhetsåret 2018/19 kommer vi att fokusera på att säkerställa att resurseffektivitet och cirkulärt tänkande blir en central komponent i utvecklingen av nya tjänster och lösningar, och att vi är transparenta i kommunikationen med våra kunder. För att uppnå detta kommer vi att utbilda och involvera medarbetarna så att de kan vara goda hållbarhetsambassadörer.

Meny Språk