Produkter för en mer hållbar livsstil

Intresset för hållbarhetsfrågor ökar i samhället. Detta innebär bland annat att kunder i allt högre utsträckning vill köpa produkter och tjänster som möjliggör en mer hållbar livsstil.

Därför prioriterar Clas Ohlson att kunna tydliggöra vilken del av vårt sortiment som har potential att möta kundernas förväntan på detta område. 

För att definiera vilka produkter som är mest relevanta att lyfta fram har vi utvecklat hållbarhetskriterier, som är mer omfattande än de generella krav vi ställer gällande kvalitet, produktsäkerhet och arbetsvillkor.

Våra produkter för en mer hållbar livsstil ska på ett tydligt sätt uppvisa en högre hållbarhetsprestanda än jämförbara, konventionella alternativ på marknaden.

Produkter för en mer hållbar livsstil ska uppfylla våra generella krav och minst ett av följande kriterier:

  • Minskar energi- eller vattenförbrukning i hemmet
  • Underlättar återvinning eller är tillverkade av återvunnet material
  • Återanvänder eller minskar avfall
  • Har en förbättrad miljöprestanda, till exempel miljömärkta produkter
  • Är optimerad utifrån materialanvändning eller att särskilda kemikalier fasats ut.

För vart och ett av dessa kriterier utarbetas specifika produktkrav (attribut), som definierar vilken prestanda produkten ska ha. Till varje produktkrav finns också beskrivet vilken typ av verifiering och dokumentation som krävs som underlag för att säkerställa att prestandakraven är uppfyllda.

Hur vi arbetar

Clas Ohlsons hållbarhetsavdelning utvecklar och uppdaterar hållbarhetskriterierna och tillhörande produktkrav. Nya kriterier och uppdateringar godkänns av en särskild kommitté som består av Clas Ohlsons sortimentschef, hållbarhetschef och kemikaliexpert.

Det praktiska arbetet att tillämpa kriterier och produktkrav drivs av Clas Ohlsons inköpsavdelning, och är integrerat i inköpsprocessen.

Med våra mer hållbara erbjudanden ökar vi medvetenheten hos konsumenter och stärker varumärket.

Vårt mål

  • Produkter för en mer hållbar livsstil ska stå för 25 procent av försäljningen år 2020.
  • Andelen produkter för en mer hållbar livsstil utgjorde under 2017/18 16 procent av verksamhetsårets totala försäljning.Listan domineras av produkter som uppfyller kraven för de tredjepartsmiljömärkningar som Clas Ohlson accepterar, exempelvis FSC eller energieffektiv LED-belysning. Ett fokusområde har varit att under året öka andelen miljömärkta trä och pappersprodukter. För de produktgrupper där det i dagsläget saknas etablerade hållbarhetsstandarder fortsätter arbetet med att definiera egna produktkrav för att kunna inkludera även dessa produkter i det hållbara sortimentet.
  • Under verksamhetsåret 2018/19 kommer vi att förtydliga och förankra de nya kriterierna internt, samt utveckla processer för godkännande, implementering och uppföljning.
Meny Språk