Material och kemikalier i produkter

Vi ser ett större engagemang från konsumenter, allt strängare lagkrav och en ökad insikt om hur farliga kemikalier påverkar vår hälsa och miljö.

De flesta produkterna i Clas Ohlsons sortiment omfattas av olika EU direktiv och förordningar gällande säkerhet, miljö- och hälsorisker.

En produkt kan omfattas av en eller flera lagstiftningar beroende på vilka typer av risker som är relaterade till produkten. Utöver dessa lagar finns nationella krav på de marknader där Clas Ohlson säljer produkter, samt Clas Ohlsons egna krav kring potentiellt skadliga ämnen i produkter.

Med ett tydligt kravställande mot våra leverantörer, god kontroll och ökad transparens säkerställer vi att vi ligger steget före och bibehåller förtroendet från våra kunder.

Redan nu ställer vi högre krav än vad som förväntas enligt lag för produkter som används av barn, och produkter som kommer i kontakt med hud eller livsmedel.

Vi fortsätter förbättra våra processer för att hantera, kontrollera och kunna vara transparenta med information som rör kemikalier i produkter. Det ger oss förutsättningar att identifiera och prioritera kemikalier som bör fasas ut.

Hur vi arbetar

Vi har definierat en process för hur vi årligen uppdaterar våra krav gällande kemikalier i produkter, förtydligat rutiner för stickprovskontroller av färdiga produkter samt klargjort ansvar och befogenheter för de gånger som vi hittar avvikelser vid våra produktkontroller.

Exempel på områden som uppdaterats är kraven på mjuka plastytor som kommer i kontakt med huden vid användning, och kraven gällande tryckfärger och silikon som kommer i kontakt med livsmedel.

Clas Ohlson har tillsammans med andra företag slutit en överenskommelse att på frivillig basis dela testresultat och information med leverantörer och företag som säljer produkten, när avvikelser identifierats.

Vår ambition är att höja nivån på vår kravställning gällande kemikalier genom att implementera nya vetenskapliga rön i den årliga uppdateringen av våra kemikaliekrav.

Meny Språk