Energieffektivitet

Den ökande växthuseffekten är en alltmer prioriterad fråga i vår omvärld.

Den ökande e-handeln påverkar kundernas förväntningar att snabbt kunna få produkter levererade hem till dörren. Att förstå och hantera miljöpåverkan från olika försäljnings- och distributionskanaler blir allt viktigare.

I butiken

I butiksledet använder vi Clas Ohlsons designmanual för att systematisera arbetet med energi- och resurseffektivisering. Manualen specificerar bland annat att LED-belysning ska installeras vid etablering av nya butiker.

Det är viktigt att energianvändningen i våra fastigheter och butiker är så effektiv som möjligt och att vi främjar användningen av el och värme från förnybara energikällor. Under verksamhetsåret 2017/18 minskade elanvändningen i våra butiker från 103 till 95 kWh/m2.

Transporter 

  • Vårt mål är att CO2-utsläppen ska minska relativt vår omsättning. När vi fortsätter växa som bolag är det viktigt att våra CO2-utsläpp inte ökar i samma takt.

Våra CO2-utsläpp har under verksamhetsåret 2017/18 minskat med 12 procent i förhållande till föregående år. Idag transporteras 96 procent av våra produkter med båt och tåg, som båda har förhållandevis bra CO2-profil. Andelen gods som transporteras på järnväg i förhållande till totala landtransporter var 30 procent (44) under verksamhetsåret. Minskningen berodde på en omställning i samband med strejk i Göteborgs hamn samt att vi flyttat en del av inflödet av produkter från Göteborg till Gävle. Utsläppen från godstransporter i förhållande till omsättningen minskade under verksamhetsåret.

Vi arbetar med att styra om våra transporter mot transporter som ökar leveranssäkerheten, minskar kostnaderna och minskar miljöpåverkan. Vi ökar andelen transporter med båt och tåg samt optimerar och effektiviserar varuflödet avseende fyllnadsgrad i våra containrar och fordon.

  • Under kommande verksamhetsår kommer arbetet att kompletteras med analys och bedömning av hur vi på bästa sätt kan stödja en klimateffektiv distribution till slutkund. Vi kommer också fokusera på att ytterligare främja effektiv energianvändning som bygger på förnybara energikällor.
Meny Språk