Hållbarhetsagenda

Hållbarhet är en förutsättning för långsiktigt lönsamma affärer. Hos Clas Ohlson integrerar vi miljö och sociala aspekter i bolagets strategi och organisation. Det här gör vi under mottot: "Härifrån till hållbarheten."

Härifrån till hållbarheten, som symboliseras av den gröna pratbubblan, sätter fokus på vårt hållbara erbjudande. Våra kunder och medarbetare ska känna sig trygga med att de produkter och tjänster som vi säljer är säkra att använda, har tillverkats under goda arbetsförhållanden och transporterats med så låg miljö- och klimatpåverkan som möjligt.

För att lyckas med utmaningen att ta fram ett hållbart erbjudande krävs också att vi hela tiden utvecklar vårt sortiment och våra tjänster så att de möjliggör en mer hållbar livsstil.

Härifrån till hållbarheten beskriver även den resa vi gör som bolag. Den förtydligar vår ambition och beskriver våra viktigaste frågor.

Vi har åtta prioriterade hållbarhetsområden som hjälper oss att navigera längs vägen. Dessa har definierats i en strukturerad process, som innefattar dialog med företagets viktigaste intressenter, och som dokumenteras i en väsentlighetsanalys.

Ambitioner

2016/2017: Ett integrerat synsätt

Fortsatt integrering av hållbarhet i vår strategi och våra processer, med fokus på kunderbjudandet, inköp och transporter.

Vi vidareutvecklar våra mål genom att koppla våra utsläppsmål till vår expansion och våra tillväxtmål. Därmed minskar vi koldioxidutsläpp relativt vår omsättning. Vi ökar försäljning av produkter för en mer hållbar livsstil, från 14 % till 25 %.

2020: Ett hållbart kunderbjudande

Vi främjar produkter och tjänster för en mer hållbar livsstil och hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan.

Vårt hållbara kunderbjudande har en tydlig roll och bidrar till att nå Clas Ohlsons vision. Vi preciserar vår roll inom cirkulär ekonomi.

Långsiktig ambition: En resurseffektiv värdekedja

Vi återanvänder, återvinner och uppfinner produkter och tjänster, samt utvecklar vårt sätt att arbeta. Allt för att bidra till en mer resurseffektiv värdekedja.

Mot en resurseffektiv värdekedja

Traditionellt har detaljhandel handlat om att sälja produkter. Att utveckla tjänster som hjälper kunder att hushålla med resurser, förlänga livslängden och återanvända produkter är centralt för att uppnå en högre grad av resurseffektivitet.

Vi har en långsiktig ambition att bidra till en resurseffektiv värdekedja. För att uppnå det här måste vi främja transparens, effektiviseringar och utöka vårt utbud av resurseffektiva lösningar som komplement till produkterbjudandet.

Meny Språk