Hållbarhetsagenda

Hållbarhet är en förutsättning för långsiktigt lönsamma affärer. Hos Clas Ohlson integrerar vi miljö och sociala aspekter i bolagets strategi och organisation. Det här gör vi under mottot: "Härifrån till hållbarheten."

Härifrån till hållbarheten, som symboliseras av den gröna pratbubblan, sätter fokus på vårt hållbara erbjudande. Våra kunder och medarbetare ska känna sig trygga med att de produkter och tjänster som vi säljer är säkra att använda, har tillverkats under goda arbetsförhållanden och transporterats med så låg miljö- och klimatpåverkan som möjligt.

För att lyckas med utmaningen att ta fram ett hållbart erbjudande krävs också att vi hela tiden utvecklar vårt sortiment och våra tjänster så att de möjliggör en mer hållbar livsstil.

Härifrån till hållbarheten beskriver även den resa vi gör som bolag. Den förtydligar vår ambition och beskriver våra viktigaste frågor.

Vi har åtta prioriterade hållbarhetsområden som hjälper oss att navigera längs vägen. Dessa har definierats i en strukturerad process, som innefattar dialog med företagets viktigaste intressenter, och som dokumenteras i en väsentlighetsanalys.

Ambitioner

2020: Ett hållbart kunderbjudande

Vi främjar produkter och tjänster för en mer hållbar livsstil och hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan.

Vårt hållbara kunderbjudande har en tydlig roll och bidrar till att nå Clas Ohlsons vision. Vi preciserar vår roll inom cirkulär ekonomi.

Långsiktig ambition: En resurseffektiv värdekedja

Vi återanvänder, återvinner och uppfinner produkter och tjänster, samt utvecklar vårt sätt att arbeta. Allt för att bidra till en mer resurseffektiv värdekedja.

Mot en resurseffektiv värdekedja

Vår långsiktiga ambition är att bidra till en resurseffektiv värdekedja. Vi har identifierat tre viktiga prioriteringar i strategin 100 år till som ska ta oss närmare denna ambition:

  • Utveckla hållbarhetsaspekten i vårt produkterbjudande.
  • Utveckla och marknadsföra resurseffektiva serviceerbjudanden som bidrar till en cirkulär ekonomi.
  • Skapa möjlighet att minska koldioxidpåverkan från e-handel och hemleveranser.
Meny Språk