Clas Ohlsons bidrag till de Globala målen

Inom ramen för de Globala målen för hållbar utveckling (Sustainable development goals - SDG) har världen enats om att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheterna, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa.

Den här visionen kan vi förverkliga genom gemensamma ansträngningar inom alla samhällssektorer. Clas Ohlson ska bidra genom att arbeta strategiskt med företagets viktigaste hållbarhetsfrågor.

Under många års tid har Clas Ohlson haft ett barnrättsfokus för vårt sociala ansvarstagande. Vi har därför kartlagt de Globala målen både utifrån våra övergipande verksamhetsområden men också utifrån ett barnrättsperspektiv. Illustrationen ovan visar hur vårt hållbarhetsarbete inom barnrättsfrågor stödjer de Globala mål som vi valt att fokusera på.

Läs mer om de Globala målen ur ett barnrättsperspekt (öppnas i nytt fönster)

Våra åtta målområden är kopplade till tio av de 17 Globala målen. För fördjupad information om våra hållbarhetsmål och prioriteringar kan du läsa vår årsredovisning. Där hittar du både den övergripande kartläggningen och den med barnrättsfokus. 

Läs vår årsredovisning här (öppnas i nytt fönster)

 

 

 

Meny Språk