17.02.2018

Terry Gao - Sourcing Manager i Shanghai

Terry Gao jobber som Sourcing Manager på kontoret vårt i Shanghai. Terry fokuserer spesielt på innkjøpsmarkedene Kina og Vietnam.

– Jeg pleier å si at vi er Clas Ohlsons øyne og ører i Kina. Vi jobber mye med å overvåke utviklingen på markedet, både gjennom å delta på messer og annen research, dessuten utvikler vi relasjonene våre til leverandørene gjennom en tett dialog og besøk på fabrikkene. Innkjøpsorganisasjonen i Insjön sender oss også forespørsler om nye produkter de vurderer om skal tas inn i Clas Ohlsons vareutvalg. Vi har stor nytte av det brede nettverket vårt når vi leter etter produkter som etterspørres til riktig kvalitet, riktig tid og riktig pris.

Hvor stort er teamet i Kina?

– Vi har to kontorer i Kina som jobber med innkjøp. Et i Shanghai, hvor jeg jobber, og et i Shenzhen. Vi er organisert etter de samme prinsippene som på hovedkontoret hvor vi har et dedikert team som jobber med de respektive kategoriene Hjem, Elektro, Fritid, Jernvare og Multimedia. Totalt er vi drøyt 60 personer som jobber med innkjøp, kvalitetskontroller og CSR i Kina.

Hvor viktig er det å ha en egen relasjon til leverandørene?

– Svært viktig. Gjennom å jobbe langsiktig kan vi få bedre priser på de produktene vi kjøper, vi når markedet med nye produkter raskere, og vi skaper en langsiktig forståelse for hverandres situasjon og utfordringer.

Meny Språk