17.02.2018

Peter Olsson, Kategorisjef Multimedia

Peter har lang erfaring med produktinnkjøp fra Europa og Asia og har jobbet som sjef for vår produktkategori Multimedia i tre år.

– Selve innkjøpsprosessen begynner egentlig med en omfattende omverdensovervåking. Vi må forstå i dag hva som vil etterspørres i morgen. Derfor overvåker vi selvfølgelig alle store messer, leser oss opp på relevante nyheter, ser hvilke trender om er i bransjen og tar inn spørsmål fra kundene våre. Vi har også en tett dialog med kollegene våre i Kina som fanger opp mange interessante nyheter, fra både nåværende og potensielle leverandører. Når vi så har identifisert et behov, konkretiserer vi det i en produktbeskrivelse hvor vi definerer spesifikasjoner som design, pris og når vi må bringe produktet til markedet.

Hva hender så?

– Neste skritt er å finne produsenter som kan hjelpe oss å få frem det produktet vi har definert i produktbeskrivelsen. Vi jobber bredt for å finne den beste løsningen. Våre kontorer i Kina tar arbeidet videre med sine kontakter i Asia, men vi ser også på andre markeder avhengig av hvilket behov som finnes. Iblant, om f.eks. tidsaspektet er avgjørende, kan det være vi foretrekker å jobbe med europeiske produsenter. I de tilfellene vi ikke har egne kontakter med riktige produsenter, arbeider vi også med flere agenter. Når vi så har funnet riktig leverandør til jobben, begynner prosessen med å samle inn dokumentasjon og foreta besøk i fabrikken for å se til at leverandøren lever opp til våre krav når det gjelder kvalitet, leveransesikkerhet, arbeidsforhold etc. Det er langt fra Insjön til mange av leverandørene.

Hvilke utfordringer innebærer det?

– Dersom vi tar Kina som eksempel, som er et stort innkjøpsmarked, finnes det så klart store kulturelle forskjeller, og for de som ikke er vant til det, er det en utfordring å lære seg å kommunisere på riktig måte og å bygge et godt nettverk av leverandører. Derfor ser vi, akkurat som mange andre større aktører, at det er en stor fordel å være på plass i Kina med en egen organisasjon.

Meny Språk