Hvorfor er mangfold viktig?

Forskning viser at selskap med høy grad av mangfold er mer innovative, kreative og bedre på problemløsning enn selskap med lav grad av mangfold. Selskap med høy andel mangfold er også bedre rustet i møte med sine kunder.

- Om sammensetningen av våre medarbeidere speiler våre kunder, kan kundene enklere identifisere seg med personalet i butikken. Det gir oss muligheten til å gi bedre kundeservice, som igjen gir oss muligheten til en bedre kunderelasjon. Dyktige medarbeidere som føler seg verdsatt for hvem de er, uten kulturelle barrierer, blir lenger i selskapet. Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs! Derfor er det så viktig at vi tar vare på mangfoldet vårt, sier HR-sjef Marianne Reese Larsen.

Hva er mangfold?

For at Clas Ohlson skal være en arbeidsplass med mangfold, er det avgjørende at vi har mennesker med ulik bakgrunn, personlighet, kompetanse og erfaring, sier Marianne.

Meny Språk