Hvorfor er digitalisering så viktig?

Innen detaljhandel snakker man mye om hvordan rammene kontinuerlig endrer seg som følge av digitalisering og endret kundeadferd. Men hva betyr egentlig alle endringene?

Møt Peder Apelgren, Chief Digital Officer i Clas Ohlson.

Peder, hva tenker du om digitaliseringen av detaljhandelen?

- Teknologi endrer forretningsmodellene, og hvordan vi møter kunden. Det handler først og fremst ikke om å introdusere ny teknologi, men om et nytt tankesett, hvor teknologien er verktøyet vi bruker for å endre atferd i møte med våre kunder og ansatte. Digitalisering av bransjen betyr at de ansatte må læres opp i den nye teknologien samtidig som teknologien utvikles og kundens behov endres. For meg er alt dette digitalisering, sier Peder Apelgren.

Hvorfor er digitalisering så viktig?

- Detaljhandelen er under sterkt press. Kunder har høyere forventinger, mindre tid og er mindre tålmodig. Kunden tar raske beslutninger og forventer at hele kundereisen er enkel. Mange selskaper er gode på deler av kundereisen, men for å overleve i dagens marked må vi være gode gjennom hele kundereisen, sier Peder.

- Kunden er navet i digitaliseringen. Nesten all teknologi vi tar i bruk er basert på kundens behov. Tegn på at man har lykkes med digitaliseringen av et selskapet er en god kundeopplevelse og fornøyde kunder. For å lykkes må selskapene og deres ansatte tenke nytt, slik at man kan jobbe på nye og mer effektive måter. Målet er fornøyde kunder. Da er digitalisering en av forutsetningene for å lykkes.

- Clas Ohlson har historisk vært veldig dyktig på å drive butikk gjennom vårt unike butikknettverk. Samtidig har andre aktører kommet på banen og blitt veldig gode på nett. For å vinne kampen om kundene må man være best i begge verdener. Det tror jeg Clas Ohlson har alle forutsetninger for å bli.

Peder Apelgren begynte i Clas Ohlson i slutten av april 2019. Han kommer fra IKEA, hvor han hadde det globale ansvaret for Customer Support. Peder har også hatt andre ledenderoller innen e-handel og digitalisering.

Meny Språk