10.07.2017

Gjenvinning: Verdifullt på mange måter

På Clas Ohlsons distribusjonssentral losses gods fra omkring 3 700 containere hvert år.

Godset er beskyttet av ulike typer emballasje. På ett år handler det om 1104 tonn bølgepapp og 46,1 tonn plast. Her finnes muligheter for verdiskaping, både for miljøet og for foretaket.

Energigjenvinning

Bølgepapp og plast kan begge energi- og materialgjenvinnes. Ved energigjenvinning brennes materialet og energi og varme dannes.Men gjenvinningsbedriftene tar betalt per kilo for å brenne avfall, og gjennom energigjenvinning dannes karbondioksid. Dessuten må naturen bidra med nye ressurser når ny plast og papp må produseres fra nye råvarer, i og med at de gamle råvarene er forbrent.

Materialgjenvinning

Da er det smartere, både for miljøet og for lommeboken, å materialgjenvinne. Gjenvinningsforetak betaler for å ta imot blant annet plast og bølgepapp for gjenvinning. Bare via Insjön, der Clas Ohlsons hovedkontor og distribusjonssentral ligger, har valget om materialgjenvinning redusert våre utslipp av karbondioksid med 235 tonn.

Clas Ohlson, logistikk og emballasje

Best for miljøet er selvfølgelig å optimere logistikken og bruke så lite emballasje som mulig. Det pågår flere initiativ hos Clas Ohlson for å optimere logistikk og bruk av emballasje - uten å fire på leveransesikkerhet og kvalitet.

 

Visste du at:

  • Fiber fra bølgepapp kan gjenvinnes syv ganger før fibret anses å være uttjent?
Meny Språk