21.09.2017

FSC-merkede forpakninger

Vi har utviklet ny emballasje for lyd- og bildekabel-sortimentet. Forpakningene er endret fra blisterforpakninger i plast til optimerte forpakninger i FSC-merket kartong.

De nye forpakningene er i FSC-merket kartong, noe som betyr at skogene hvor produksjonen pågår blir drevet på en ansvarsfull måte, både i et miljømessig og sosialt perspektiv. Plasten i de nye forpakningene (form, oppheng og «vindu») er i såkalt R-PET, resirkulert plast. Det vil si at den er forbedret i forhold til plasten i tidligere forpakninger.

Formatet endres også. Det nye formatet gjør at man får inn flere produkter på samme plass som i dag - både under frakt og når de henges opp i butikken. Logistikkmessig betyr denne endringen av vi sparer både fraktkostnader og energi, og reduserer utslipp av karbondioksid.

- Vi ønsker å forbedre forpakningene både med hensyn til transport og butikk, og vi vil bruke lite emballasje som mulig, uten at det skal gå ut over kvaliteten, sier Björn Ograhn, sjefen for forpakningsdesign. Materialet vi bruker skal naturligvis også være så bra som mulig sett ut fra et miljømessig perspektiv.

Det at vi endrer på forpakningene for lyd- og bildekabler er et skritt videre i en større endring av våre forpakninger. 

Meny Språk