24.08.2018

Forhold, rettigheter og miljø hos våre leverandører

Det er viktig å kontinuerlig kontrollere og følge opp at våre leverandører lever opp til våre krav når det gjelder arbeidsforhold, menneskerettigheter og miljø.

Clas Ohlson har samarbeidet med Sedex, en global organisasjon som jobber for ansvarlige innkjøps- og forsyningskjeder, siden starten av 2017. De gir medlemmene tilgang til forskjellige data for å forbedre arbeidstakernes rettigheter, helse, sikkerhet, miljø og forretningsetikk.

Møt Mandy Liu, vår CSR-leder i Kina. 

Mandy, hvorfor valgte vi å bli med i Sedex?

Samarbeidet gjør det mulig å utføre flere revisjoner, og hvis Sedex utfører revisjonene etter standardiserte maler, kan de på en enkel måte dele resultatene med mange kunder. Det er selvfølgelig mer effektivt, også for leverandørene. En annen årsak er at vi kan samarbeide med andre for å motivere fabrikkene til å rette opp feil som oppdages. Gjennom Sedex er vi flere kunder som trekker i samme retning og stiller de samme kravene, noe som fører til økt bevissthet hos fabrikkene og dermed også en økt vilje til å rette på manglene. Dessuten gir Sedex, i motsetning til mange andre tilsvarende organisasjoner, oss mulighet til å bruke vår interne kompetanse og tidligere erfaringer, og å integrere Clas Ohlsons standard med Sedexs regler.

Hvordan har samarbeidet utviklet seg?

Vi har brukt mye tid på å lære oss Sedexs standarder og maler for å kunne integrere vårt program med deres. Vi har også hatt mye kontakt med andre selskaper som er medlemmer i Sedex for å forstå hvordan de bruker plattformen i sine bedrifter. Clas Ohlson vant den internasjonale prisen «Beste nye program 2017» med vårt opplæringsverktøyet, QuizRR, på Sedex Awards. Dette er en bekreftelse på at vi gjør de rette tingene.

Hvordan kompletterer det våre egne revisjoner?

Sedex fellesstandarder gir oss innsikt i hvilke risikofaktorer som er relevante. Det hjelper oss til å fokusere på de riktige tingene. Og fordi Sedex deler resultatene fra revisjonene i et felles forum kan vi se hvilke rapporter som er relevante for oss. Hvis vi finner en slik revisjon, trenger vi ikke å utføre vår egen i tillegg, men bare henvise til deres rapport.

Hva er viktigst for å sikre en ansvarlig leverandørkjede?

Jeg vil si engasjement og åpenhet. Et engasjement i hele Clas Ohlson, helt opp til ledelsen, gjør at vi kan fortelle leverandørene at dette er en prioritet, noe som gir stor tyngde. Åpenhet er viktig fordi vi trenger å vite nøyaktig hvordan fabrikkene i leverandørkjeden vår lever opp til kravene. Uansett hvor bra eller dårlig en leverandør oppfyller kravene, er Clas Ohlsons utgangspunkt alltid å få et riktig bilde, for å identifisere farene og gi støtte.

Hvordan ser du på utviklingen framover?

Når det gjelder kontroll av hvordan de overholder kravene, vil vi fortsette å utføre egne revisjoner samtidig som vi bruker Sedex. Vi jobber nær på store og viktige leverandører for å hjelpe dem og jobbe proaktivt. Vi ønsker rett og slett å hjelpe våre leverandører på de områdene hvor det er mangler, for at de skal overholde de langsiktige kravene.

Meny Språk