08.06.2017

Clas Ohlsons nye bærekraftmål

Clas Ohlson hever målene for bærekraftighet. Ved utgangen av driftsåret 2016/2017 er målene, som skulle oppfylles innen 2020, allerede nådd, og selskapet øker derfor ambisjonsnivået ytterligere.

Clas Ohlsons to viktigste bærekraftmål er at selskapet, med sitt brede produktspekter, skal påvirke forbrukerne til å ta flere bærekraftige beslutninger, og at de relative kulldioksidutslippene fra varetransporten skal reduseres. 

Bærekraftige produkter

På dagens produktutvalget var målsettingen til Clas Ohlson at andelen produkter for en mer bærekraftig livsstil skulle være minst 12 prosent av den totale omsetningen i 2020, men fordi dette målet allerede er nådd settes det nye målet til 25 prosent for samme år.

- Dette er et høyt ambisjonsnivå for andelen av produkter med en mer bærekraftig livsstil. Vi ser at vi raskt fikk en effekt på satsingen vår med bærekraftige produkter, som solcellebelysning, LED-lyskilder og miljømerkede batterier, og nå jobber vi for å nå en betydelig høyere andel med bærekraftige produkter, sier bærekraftsjef Åsa Portnoff Sundström hos Clas Ohlson.

For varetransporten var Clas Ohlsons målsettingen å redusere de relative CO2-utslippene med minst 50 prosent i perioden 2007-2020.

– Også her har utviklingen gått raskere en hva vi våget å håpe på, og i forbindelse med at vi setter nye mål endrer vil også dette vi målet til å tydeligere sette CO2-utslippene i relasjon til de overgripende målene våre om tilvekst, sier Åsa Portnoff Sundström.

Det nye målet for Clas Ohlsons kulldioksidutslipp fra varetransporten er å, over tid, redusere CO2-utslippet i forhold til omsetningen. Det innebærer at CO2–utslippet ikke skal øke relativt sett når Clas Ohlson øker omsetningen og vokser med nye butikker, nye tilbud og nye markeder.

Det introduseres også et nytt mål innen varetransport som innebærer at fyllingsgraden av godscontainerne skal øke fra dagens 80 prosent til 85 prosent i løper av 2020.

Meny Språk