13.03.2017

Bærekraft - ett skritt videre

Bærekraftig utvikling er viktig for Clas Ohlson.

At våre leverandører overholder lover som verner arbeiderne og krav til helse- og bærekraftighet er grunnleggende krav. Arbeidet med opplæring av arbeidstakere er å føre bærekraftighet nok et skritt videre.

Vanligvis foregår kontrollen av leverandørene gjennom revisjoner. Clas Ohlson har et eget revisjonsteam i Kina. De foretar ca. 350 revisjoner årlig. Selv om resultatene fra revisjonene er positive, har vi valgt å gå enda et skritt videre og jobbe direkte med arbeiderne på fabrikkene, for å lære dem opp i hvordan de selv kan bidra til å trygge hverdagen og hvilke rettigheter og plikter de har på arbeidsplassen.

Simon Ho, fabrikksjef hos Yikai.

Siden 2014 har vi jobbet med det svenske selskapet QuizRR med å utvikle et opplæringsverktøy på arbeidsforhold og sikkerhet for kinesiske arbeidsplasser.  QuizRRs opplæringsprogram har siden lanseringen i 2016 blitt et verktøy som flere svenske selskaper har valgt å benytte seg av.

- Clas Ohlson er en av våre aller viktigste samarbeidspartnere, som i tillegg til å være det første selskapet som tok kontakt med oss, også bidrar med både kunnskap og engasjement for å forbedre QuizRR. Sammen med Clas Ohlson og deres leverandører i Kina, har vi testet tidlige prototyper og pilotverktøy, sa Sofie Nordström, grunnlegger av QuizRR, ved lanseringen.

Siden lanseringen har 20 av Clas Ohlsons leverandører i Kina trent sine medarbeidere gjennom QuizRR. Seks nye leverandører er på vei inn i programmet.

Vi ønsker å styrke relasjonene til ansvarlige leverandører som er engasjert i å forbedre helse og sikkerhet, miljø og dialog på arbeidsplassen. Ved å trene både ledere og ansatte i dette via QuizRR viser leverandørene som deltar at de ønsker framgang, sier Tony Dahlström, innkjøpsdirektør hos Clas Ohlson.

Ved å velge å lære opp de ansatte innen disse områdene kan leverandørene styrke relasjonene til sine globale kunder, samtidig som de bygger opp sitt eget varemerke som attraktive arbeidsgivere. Yikai, en av Clas Ohlsons leverandører i Kina, som har benyttet seg av QuizRR, har nå blitt utpekt til månedens leverandør i mars 2017.

- Vi tror at QuizRR hever kompetansen til medarbeiderne våre og utvider kunnskapen deres slik at vi stadig blir bedre. Økt kunnskap reduserer farene på arbeidsplassen. Vi ser også at denne opplæringen kan hjelpe oss til å holde på våre ansatte, i og med at færre velger å flytte eller skifte jobb, sier Simon Ho, fabrikksjef hos Yikai.

Meny Språk