22 mai 2019 Hvorfor er digitalisering så viktig? Innen detaljhandel snakker man mye om hvordan rammene kontinuerlig endrer seg som følge av digitalisering og endret kundeadferd. Men hva betyr egentlig alle endringene? 26 sep 2018 Sofie Struwe, ny markeds- og e-handelssjef i Sverige For tiden skjer det store forandringer innen detaljhandelen. Kundene stiller stadig høyere krav på tilgjengelighet, service og smidighet.
Meny Språk