Produktsikkerhet

Clas Ohlson har ett brett produktsortiment. De flesta produkter omfattas av olika direktiv och förordningar gällande säkerhet och miljö- och hälsorisker.

Kraven regleras inom EU/EES främst genom harmoniserande direktiv som gäller i hela EU. En enda produkt kan omfattas av ett eller flera direktiv beroende på vilka typer av risker som är relaterade till den. Utöver detta finns nationella krav på de marknader där Clas Ohlson säljer produkter, samt Clas Ohlsons egna krav avseende potentiellt skadliga ämnen i produkter.

Meny Språk