Fra idé til kunde

Utvikling av sortimentet vårt

Våre innkjøpere er alltid på jakt etter vårt neste produkt eller tjeneste. Vi oppsøker messer og tilbydere over hele verden og vi søker innsikt og nye ideer som gjør det mulig for oss å tilby det nyeste på markedet. Vi videreutvikler og forbedrer eksisterende produkter.  Alt for å tilfredsstille våre kunders behov og ønsker.

Noen ganger kjøper vi inn ferdige produkter fra kvalitetsleverandører og sterke merkevarer som passer godt inn i utvalget vårt, andre ganger utvikler vi og designer produktene selv.

Vårt brede sortiment og våre millioner av kundekontakter gir oss både et ansvar for og en mulighet til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Å jobbe aktivt for å tilby flere produkter som bidrar til en mer bærekraftig livsstil, er derfor prioritert i arbeidet bak å utvikle vareutvalget vårt.

Høye krav og kontinuerlig evaluering

For at et produkt skal få plass i vareutvalget vårt stiller vi høye krav til funksjon, pris, kvalitet og innhold av kjemiske stoffer samt at det produseres under gode forhold.

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre vårt tilbud til kundene. Vi får inn nye produkter, eksisterende produkter utvikles og forandres og noen fases ut. Vi følger nøye med på trender og forbruksmønstre og tilpasser også tilbudet i våre forskjellige land.

Kontinuerlig oppfølging er en viktig del av arbeidet vårt med å innhente kunnskap om hvordan vi kan fortsette å utvikle våre varer og tjenester. Vi følger kontinuerlig med på reklamasjonsstatistikk og kundebarometre, som vi får via butikker, kundeservice og internett.

Cirka 15 prosent av vareutvalget byttes ut hvert år, og våre kunder finner nyheter i våre butikker og e-butikk.

Innkjøp

Vi eier ingen egne fabrikker. Produkter av våre egne varemerker eller helt uten varemerke kjøper vi direkte fra fabrikker eller via agenter i Europa og Asia. Både kundene våre og vi stiller høye krav til funksjon, kvalitet, pris og respekt for mennesker og miljø i leverandørleddet.

Clas Ohlson kjøper produkter fra 730 leverandører i Europa og 630 produsenter i Asia. Cirka 70 prosent av alle produktene våre produseres i Asia, hovedsakelig i Kina, som er vårt største innkjøpsmarked, hvor vi også har egne innkjøpere på plass.

Nært samarbeid med leverandørene

En effektiv innkjøpsorganisasjon med egne kontorer i Kina, nære relasjoner til våre leverandørene og store volum gjør at vi kan tilby et bredt vareutvalg til gunstige priser.

Vi investerer i nære og langsiktige relasjoner til leverandørene våre og har over tid bygget opp et sterkt nett av leverandører. Dette gjør at vi kan minske innkjøpskostnadene, og det gir oss større innflytelse over produktdesign, kvalitet og pris, dessuten gir det oss sikre, pålitelige og raske leveranser. Alle leverandører må følge våre etiske retningslinjer og strenge krav.

Før vi innleder et samarbeid er vi på plass i fabrikken og gjennomfører en teknisk undersøkelse av leverandørens forutsetninger for å levere i henhold til våre kvalitetskrav. I forkant av hver leveranse er vi også på plass og utfører kvalitetskontroller i følge en fastlagt rutine. 

Kvalitetsarbeid

Vi utfører omfattende produkttester og sørger for at produktene våre oppfyller alle lovkrav før de når våre salgskanaler.

Den første kontrollen skjer når våre teknikere prøver ut testproduktene innkjøperne har tatt med seg tilbake fra messer eller innkjøpsreiser. Først når teknikerne har konkludert med at produktet holder mål og leverandøren har gjennomgått en bærekraftrevisjon, legger vi inn en bestilling. Vi er på plass i fabrikken og gjennomfører kontroller under produksjonen og gjør en sluttinspeksjon før leveranse. Deretter følger vi opp kontinuerlig.

I vår risikovurderingsmodell, som styrer hvor omfattende kontrollene skal være, tar vi utgangspunkt i produktkategori og type varemerke. På egne varemerker har vi skjerpede krav til kontroller og tester av hver individuelle leveranse før den forlater fabrikken.

Våre produkter har lange garantier – inntil ti år.

Emballasje

Emballasjen er designet for å gi beskyttelse under transport, men også for å gi god eksponering og håndtering. Gjenvinning står høyt på agendaen vår, og vi jobber hele tiden med å minske emballasjeavfallet. Våre emballasjer skal være så bærekraftige og resirkulerbare som mulig.

Når vi velger ut og lanserer nye produkter er vurdering og optimering av emballasjen i dag en selvfølgelighet. Det gjelder alt fra valg av materiale og design til i visse tilfeller velge bort emballasjen fullstendig.

I våre krav til leverandørenes emballasje har vi inkludert valg av materiale og design hvor vi etterstreber å unngå unødvendig emballasje, fremfor alt på produkter vi selger i store volum.

Logistikk og vareforsyning

Vårt vareutvalg omfatter nesten 15 000 artikler. Alle produktene fraktes via vår store distribusjonssentral i Insjön, hvor varene pakkes om og sendes ut til butikkene våre eller direkte til kunden. Distribusjonssentralen i Insjön er konsernets logistikknav.

Logistikken er hjertet i Clas Ohlson, og en effektiv og CO2-gjerrig vareflyt er en viktig suksessfaktor.

Smart transport

Så godt som alt gods fra Asia kommer med båt til Göteborg og transporteres derfra med tog til Insjön. Både båt og tog har en god CO2-profil. Mesteparten av godset som kommer fra Europa, samles og transporteres med tog fra Helsingborg til Insjön.

Vi fortsetter å jobbe med å legge om vår transport til enda mer miljøvennlige alternativer, for å minske Clas Ohlsons utslipp av CO2.

Salg og service

Clas Ohlsons salg foregår i lett tilgjengelige salgskanaler med god kundeservice. Mesteparten av salget skjer via våre fysiske butikker, men vi møter kundene i en rekke integrerte salgskanaler.

Vi har forskjellige butikkformat, og konseptene våre utvikles hele tiden for å passe beliggenhet, konkurranse og kunde. Vår største butikk når det kommer til utvalg, er nettbutikken.

Bruk og gjenvinning av våre produkter

Våre produkter skal være enkle å gjenbruke og gjenvinne. Det stiller krav til materiale og kjemiske stoffer, emballasje og innpakning. Produktets levelengde er avgjørende for å redusere påvirkningen på miljø og klima.

Vi tror på bruk mer, men ikke kast, og vårt store utvalg av reservedeler blir stadig mer populært hos våre kostnads- og miljøbevisste kunder.

Meny Språk