Retningslinjer for god forretningsskikk

Å vise omsorg og respekt for mennesker og miljø kombinert med etisk og hederlig forretningsvirksomhet med høy integritet er grunnleggende for Clas Ohlson.

Våre retningslinjer for god forretningsskikk beskriver våre forpliktelser til å opprettholde høye etiske normer. Det innebærer å ta forretningsmessige beslutninger uten personlig vinning eller til fordel for tredjepart eller noen nærstående. Å ikke akseptere, tilby eller betale bestikkelser og å følge gjeldende lover og regler. Alle medarbeidere hos Clas Ohlson får opplæring i, og må forstå, akseptere og håndheve, disse retningslinjene.

Laste ned:

Vi følger svensk lov, Institutet mot mutors (IMM) regler for gaver, belønninger og andre fordeler i næringslivet (Näringslivskoden).

Institutet mot mutor (IMM) er en ideell næringslivsorganisasjon. Deres hovedoppgave er å fremme god praksis for beslutningspåvirkning innen næringslivet, og i samfunnet forøvrig, og motvirke bruk av bestikkelser og andre utilbørlige fordeler som middel for en slik påvirkning.

Näringslivskoden om gaver, belønninger og andre fordeler i næringslivet er en egenregulering, som skal ses på som et tillegg til lovgivningen, den utfyller og tydeliggjør straffebestemmelsene. Näringslivskoden forvaltes av IMM.

Meny Språk