Avviksrapportering

Vi oppmuntrer Clas Ohlsons medarbeidere og samarbeidsparter (kunder, leverandører osv.) til og forventer at de rapporterer (i) brudd på selskapets etiske retningslinjer, (ii) brudd på selskapets retningslinjer for god forretningsskikk og (iii) mistanker om interne brudd.

Rapporteringsrutinen omfatter primært følgende deler:

(i) Clas Ohlsons etiske retningslinjer

Vi oppmuntrer Clas Ohlsons medarbeidere og samarbeidsparter til og forventer at de rapporterer avvik fra selskapets etiske retningslinjer.

Rapportering kan skje per e-post til supplychain-report@clasohlson.com

Rapportering kan også skje anonymt per post til lederen for bærekraft.

Bærekraftleder

Clas Ohlson AB
793 85 Insjön

(ii) Clas Ohlsons retningslinjer for god forretningsskikk

Alle brudd på selskapets etiske retningslinjer for god forretningsskikk skal meldes til sjefsjurist.

E-post vedrørende vesentlige overtredelser begått av personer i ledende stillinger kan også sendes til anti-bribery@clasohlson.se.

Anonyme meldinger kan sendes per post til sjefsjurist.

Sjefsjurist

Clas Ohlson AB
793 85 Insjön

(iii) Clas Ohlsons sikkerhetsavdeling

Mistanker om interne brudd kan rapporteres til Clas Ohlsons sikkerhetsavdeling.

Rapportering kan skje per e-post til security@clasohlson.se

Rapportering kan også skje anonymt per post til sikkerhetsavdelingen. Vi ser helst at du legger igjen kontaktopplysninger, slik at vi kan ha en dialog.

Sikkerhetsavdelingen

Clas Ohlson AB
793 85 Insjön

Meny Språk