Avviksrapportering

Vi oppmuntrer Clas Ohlsons medarbeidere og samarbeidsparter (kunder, leverandører osv.) til og forventer at de rapporterer (i) brudd på selskapets etiske retningslinjer, og (ii) brudd på selskapets retningslinjer for god forretningsskikk.

(i) Clas Ohlsons etiske retningslinjer

Rapportering kan skje per e-post til supplychain-report@clasohlson.com

Rapportering kan også skje anonymt per post til lederen for bærekraft:

Bærekraftleder

Clas Ohlson AB
793 85 Insjön

(ii) Clas Ohlsons retningslinjer for god forretningsskikk

Anonyme anmeldelser kan sendes til vår eksterne varslingstjeneste, WhistleB. Rapportering kan også skje anonymt per post til selskapets sjefsjurist:

Sjefsjurist

Clas Ohlson AB
793 85 Insjön

Meny Språk