Styring, policyer og retningslinjer

Vi har et robust selskap og en verdidrevet bedriftskultur. Dette bidrar til å gjøre prosessene våre mer effektive og til å integrere etikk, miljø og sosiale spørsmål i våre strategiske beslutninger og i vår arbeidsmåte.

Internasjonale normer er godt forankret i vårt styringssett. Vi støtter FN Global Compacts ti prinsipper for menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon. Våre policyer, retningslinjer og hvordan vi bygger relasjoner med våre interessenter speiler vårt engasjement.

Clas Ohlsons etiske retningslinjer «Code of Conduct» inneholder krav vi stiller til oss selv, våre produsenter, leverandører samt arbeidspartnere når det gjelder blant annet arbeidsmiljø, arbeidsvilkår, miljøpåvirkning og antikorrupsjon.

Våre viktigste policyer, retningslinjer, instruksjoner og manualer oppdateres og kommuniseres løpende. Allmenne retningslinjer og instruksjoner publiseres på vårt intranett, og policyer som omfatter samarbeidspartnere er tilgjengelige via hjemmesiden vår.

 

Meny Språk