Vår forretningsidé og våre verdier Hjelpe og inspirere er stikkord i vår misjon. Å levere verdier til kunder, investorer og medarbeidere skal gjennomsyre alt vi gjør.
Styring, policyer og retningslinjer Vi har et robust selskap og en verdidrevet bedriftskultur. Dette bidrar til å gjøre prosessene våre mer effektive og til å integrere etikk, miljø og sosiale spørsmål i våre strategiske beslutninger og i vår arbeidsmåte.
Meny Språk