Sedex

Clas Ohlson har siden 2017 vært tilsluttet Sedex, verdens største partnerskap for økt transparens med hensyn til ansvarlige innkjøp.

Samarbeidet gir oss økt effektivitet i revisjonsarbeidet og gjør det mulig å bruke ressursene våre på strategiske initiativ som bidrar til en varig forandring hos våre leverandører.

Sedex er verdens største samarbeidsplattform for å dele leverandørdata om arbeidsforhold, menneskerettigheter og miljø.

Meny Språk