Redd Barna

Clas Ohlson har i mange år arbeidet forebyggende med spørsmål rundt barnearbeid, produktsikkerhet, ansvarlig markedsføring og andre temaer som påvirker barn.

Vi fortsetter å utvikle vårt mangeårige samarbeid med Redd Barna. Vårt fokus er å støtte migrantarbeidere i Kina og deres familier. 

– Vårt samarbeid med Clas Ohlson og vårt felles engasjement for å forbedre levevilkårene til disse barna er veldig verdifullt, sier Elisabeth Dahlin, generalsekretær i svenske Redd Barna.

Det er i dag 269 millioner migrantarbeidere i Kina, og det er 62 millioner barn som er igjen på landsbygda når foreldrene flytter til storbyene for å jobbe. Disse barna vokser ofte opp hos andre familiemedlemmer og får kanskje bare møtt foreldrene sine én gang i året. De barna som flytter med foreldrene sine inn til byer lever ofte i utsatte miljøer med knappe ressurser og begrenset tilgang til utdanning og helsetjenester.

– Siden vi er aktive lokalt i landet og kjøper majoriteten av varene våre fra regionen, er det naturlig for oss å støtte Redd Barnas prosjekt i Kina. Samarbeidet vårt med Redd Barna hjelper oss å bedre vilkårene for barn utfra et langsiktig perspektiv. Arbeidet med Redd barna kommer i tillegg til bærekraftarbeidet vi gjør i vår egne virksomhet, sier Åsa Portnoff Sundström, Bærekraftsjef hos Clas Ohlson.

Samarbeidet med Redd Barna har fokus innen tre områder: Støtteprogram og kurs til foreldre, sosial støtte til migrantarbeidstakere og deres barn og etablering av trygge områder for barn ved to fabrikker.

Meny Språk