FN Global Compact

Vi har i mange år vært tilsluttet FN Global Compact og jobber ut fra deres ti prinsipper om bærekraftig bedriftspraksis, menneskerettigheter, standarder for arbeidslivet, miljø og bekjempelse av korrupsjon.

Bedrifter som er tilsluttet FN Global Compact skal årlig utgi en ”Communication on Progress” (COP), som beskriver hvordan bedriften det siste året har støttet de ti prinsippene.

Årsrapporten vår utgjør vår "Communication on Progress".

Meny Språk