Samarbeid og medlemskap

Å samarbeide med andre organisasjoner er en naturlig del av vårt arbeid.

Gjennom å samarbeide med eksperter og få tilgang til organisasjonenes nettverk, kan vi både lære oss og påvirke mer.

Vi støtter FNs prinsipper for barn og næringslivets samfunnsansvar som er utarbeidet av FNs Global Compact, Redd Barna og UNICEF. Barnerettsprinsippene veileder selskaper i hvordan de skal respektere og fremme barns rettigheter i egen virksomhet og i forhold til produkter og tjenester, både på arbeidsplassen, salgsstedet og i samfunnet forøvrig.

Les mer om noen av våre samarbeid nedenfor.

Meny Språk