Konsernledelsen Konsernledelsen ble i 2017 forsterket i den hensikt å komme nærmere kundene og sikre et tydelig lederskap for vekst og ekspansjon. Møt ledergruppen vår.
Styre Styret er et sammensveiset og engasjert team som støtter og utfordrer ledelsen på en konstruktiv måte. Møt styret vårt.
Meny Språk